Prin Hotărârea Guvernului nr. 1269 din 17 decembrie 2021 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2021-2025, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

În vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din SNA, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, a adoptat Declarația de aderare  la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale SNA.

Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2021-2025

Decizia nr. 57 din 27.05.2022 pentru aprobarea Planului de integritate

Metodologie de evaluare a incidentelor de integritate

Metodologie de evaluare a riscurilor

Raport Narativ 2023

Raport Narativ 2022

Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020

Inventarul Masurilor de Transparenta

Prezentare

Raport de Progres privind Implementarea Planului de Integritate

Raport Narativ privind Stadiul Implementarii

Anexa 1 – Raport narativ privind stadiul implementarii SNA 2016 – 2020

Plan de Integritate

Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică