Prin Hotărârea Guvernului nr. 583 din 10 august 2016 a fost aprobată Strategia naţională anticorupţie pe perioada 2016-2020 , a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public.

În vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din SNA, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, a adoptat Declarația de aderare  la valorile fundamentale, principiile, obiectivele și mecanismul de monitorizare ale SNA.

Inventarul Masurilor de Transparenta

Prezentare

Raport de Progres privind Implementarea Planului de Integritate

Raport Narativ privind Stadiul Implementarii

Plan de Integritate

Consolidarea sistemelor de integritate – cea mai bună strategie de prevenire a corupției în administrația publică