Din agenda ARCUB fac parte o serie de proiecte de educaţie culturală dezvoltate în cadrul programelor proprii şi în parteneriat cu instituţii şi asociaţii educaţionale locale şi internaţionale. 

Pentru a crea un mediu receptiv tuturor categoriilor de public şi pentru a conecta locuitorii la dimensiunea culturală a oraşului, ARCUB a demarat mai multe evenimente cu acces liber destinate artiştilor debutanţi, copiilor şi comunităţilor din Bucureşti.