1. Prelucrarea datelor cu caracter personal 1

1.1.     Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră_ 1

1.1.1.       Solicitare informații de interes public 2

1.1.2.       Newsletter 2

1.1.3.       Cont de utilizator 2

1.2.     Cum folosim datele dumneavoastră_ 2

1.2.1.       Solicitare informații de interes public 2

1.2.2.       Newsletter 2

1.2.3.       Cont de utilizator 2

1.3.     Transferul datelor către o terță parte_ 3

 1. Securitatea datelor și perioada de stocare_ 3

2.1.     Securitatea datelor 3

2.2.     Perioada de stocare a datelor 3

 1. Drepturile dumneavoastră_ 4
 2. Date de contact 4

 

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB (în continuare „ARCUB”), cu sediul social în București, Str. Lipscani nr.84-90, sector 3 și adresa de corespondență pe Str. Lipscani nr. 84-90, sector 3, București, Cod fiscal 9658744, Operatorul site-ului www.arcub.ro, declară că toate datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în acord cu dispozițiile legale privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 – GDPR; Legea nr. 190/2018).

Ce informații vă oferă această politică?

 1. Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră;
 2. Cum folosim datele dumneavoastră;
 3. Dacă divulgăm datele dumneavoastră către altcineva;
 4. Ce drepturi aveți în legătură cu datele furnizate.
 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

1.1.        Ce tipuri de date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră

În mod normal, puteți utiliza acest website fără să ne transmiteți niciun fel de informație cu caracter personal. Cu toate acestea, atunci când doriți să beneficiați de anumite secțiuni ale site-ului (ex. solicitare informații de interes public, creare cont, bilete online) trebuie să colectăm anumite informații despre dumneavoastră pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. Astfel, în funcție de situație, putem prelucra o varietate de date, precum:

1.1.1.   Solicitare informații de interes public

Atunci când doriți să ne adresați o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 prelucrăm următoarele date cu caracter personal:

Nume, prenume, adresa fizică, adresa de e-mail, număr de telefon.

1.1.2.   Newsletter

Atunci când ne solicitați să vă introducem în baza noastră de date pentru a primi informații privind organizarea de evenimente, tombole, concursuri, reduceri etc., prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail.

1.1.3.   Cont de utilizator

În situația în care vă creați cont prin intermediul website-ul nostru pe platforma www.Bilet.ro, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, parola.

Detaliile bancare oferite cu ocazia plăților online (achitarea biletelor) nu sunt prelucrate de către noi (pentru a afla mai multe informații privind modul în care sunt prelucrate aceste date, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate pusă la dispoziție de către procesatorul de plăți).

1.2.        Cum folosim datele dumneavoastră

1.2.1.   Solicitare informații de interes public

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public suntem nevoiți să colectăm datele indicate la punctul 1.1.1. pentru a vă putea răspunde la solicitarea/solicitările transmise.

1.2.2.   Newsletter

Atunci când vă înregistrați pentru a primi informații precum cele arătate la punctul 1.1.2. prelucrăm adresa dumneavoastră de e-mail în scopul furnizării informațiilor.

1.2.3.   Cont de utilizator

Informațiile furnizate cu ocazia înregistrării în secțiunea „Bilete Online” sunt introduse direct in platforma www.Bilet.ro si sunt necesare pentru a vă crea contul și pentru a avea acces la aceasta secțiune. Nu avem acces la informațiile furnizate cu această ocazie. Pentru informații suplimentare și complete vă rugăm să accesați politica de confidențialitate a platformei – www.bilet.ro/gdpr.php.

1.2.4.   Alte scopuri

De asemenea, prelucrăm datele dumneavoastră și pentru următoarele scopuri:

–       Oferirea de servicii în strânsă legătură cu obiectul nostru de activitate;

–       Comunicarea cu dvs. prin e-mail, telefon etc.;

–       Îmbunătățirea serviciilor și sistemelor noastre în baza interesului nostru legitim;

–       Asigurarea protecției și securității sistemelor noastre, detectarea și prevenirea fraudei, soluționarea diferitelor dispute etc.

Puteți oricând să refuzați comunicările noastre prin accesarea linkului de dezabonare pe care îl regăsiți în cuprinsul fiecărui e-mail.

Dacă sunteți de acord cu prelucrarea unor anumite tipuri de date prin intermediul fișierelor de tip cookies, vom prelucra aceste date astfel cum am descris în informarea cookies.

1.3.        Transferul datelor către o terță parte

ARCUB nu transferă sau divulgă informațiile dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți, cu excepția situațiilor în care aceste divulgări de date sunt necesare pentru a vă putea oferi serviciile solicitate. În situația în care suntem nevoiți să divulgăm datele dumneavoastră, divulgarea are loc în baza interesului nostru legitim către furnizorii angajați de noi pentru a ne ajuta să ne desfășurăm activitatea (ex. societăți care se ocupă cu mentenanța site-ului).

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră unor autorități publice, la solicitarea expresă a acestora și dacă dețin un temei legal pentru a primi informațiile; putem divulga datele și în situația în care acest lucru este impus sau permis de lege.

 1. Securitatea datelor și perioada de stocare

2.1.        Securitatea datelor

Pentru a preveni accesul sau dezvăluirea neautorizată, am implementat măsuri tehnice și organizatorice menite să protejeze informațiile pe care le colectăm online.

În cazul în care v-am dat (sau ați ales) o parolă care vă permite să accesați anumite părți ale site-ului nostru, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității parolei.

ARCUB se angajează să protejeze informațiile cu caracter personal colectate de la dumneavoastră în timp ce utilizați acest website.

ARCUB a implementat un set de măsuri general acceptate de securitate pentru a proteja informațiile cu caracter personal împotriva pierderilor, distrugerilor, modificărilor, furturilor etc. În ciuda acestor precauții, niciun sistem de securitate nu este infailibil, astfel că nu vă putem garanta că persoane neautorizate nu vor avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.

Mai mult, solicităm împuterniciților (persoane care prelucrează datele în numele nostru) / furnizorilor de servicii (ex. cei care se ocupă de mentenanța site-ului) să demonstreze conformitatea sistemelor lor cu GDPR.

2.2.        Perioada de stocare a datelor

Prelucrăm și stocăm datele dumneavoastră personale:

–       pentru întreaga perioadă cât dețineți un cont pe site-ul nostru;

–       pentru perioada necesară asigurării drepturilor și obligațiilor care decurg din contractul de cumpărare de bilete online;

–       pentru perioada impusă de lege (ex. documentele contabile, cum ar fi facturile emise de noi sunt arhivate conform legii timp de 10 ani);

–       un an pentru acordul modulelor de tip cookies sau până la retragerea consimțământului.

În situația în care nu vă oferim o perioadă exactă privind prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne bazăm pe următoarele principii:

–       Stocăm informațiile doar atât timp cât avem nevoie de ele pentru activitățile menționate;

–       Serviciile noastre sunt proiectate de așa natură încât să nu stocăm datele dumneavoastră pentru o perioadă mai mare;

–       Respectăm întotdeauna termenele impuse de dispozițiile legale;

–       Evaluăm riscurile de securitate prin raportare la folosirea și stocarea datelor dumneavoastră;

–       Putem închide contul dumneavoastră creat pe site dacă nu-l folosiți în ultimul an.

 1. Drepturile dumneavoastră

3.1.        Dreptul de a fi informat – aveți dreptul de a fi informat la momentul colectării datelor;

3.2.        Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține de la noi, la cerere, informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră;

3.3.        Dreptul la rectificare – aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal. Puteți rectifica datele în orice moment din secțiunea „Contul meu”, dacă sunteți înregistrat.

3.4.        Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”) – acest drept nu este unul absolut și nu se aplică în cazul acelor date care ne sunt necesare pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru protejarea intereselor noastre legitime.

3.5.        Dreptul la restricționarea procesării – puteți solicita restricționarea temporară a datelor de către noi. Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea în cazul în care:

–       Contestați acuratețea datelor;

–       Prelucrarea este ilegală și solicitați ca utilizarea datelor cu caracter personal să fie restricționată în loc să fie ștearsă;

–       Datele trebuie păstrate pentru exercitarea sau apărarea drepturilor dumneavoastră;

3.6.        Dreptul de a formula obiecții – puteți să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în funcție de situația dumneavoastră particulară. Spre exemplu, vă puteți exercita acest drept prin utilizarea butonului de dezabonare din cuprinsul e-mailurilor primite de la noi;

3.7.        Drepturile legate de luarea deciziilor și profilarea automată – ARCUB nu prelucrează date în acest mod.

 1. Date de contact

Dacă aveți întrebări, sugestii sau solicitări referitoare la această politică, nu ezitați să ne contactați la datele de contact menționate mai jos.

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, cu sediul social în București, Str. Lipscani nr. 84-90, sector 3 și adresa de corespondență pe Str. Lipscani nr. 84-90, sector 3, București.

Adresă de e-mail: dataprotection@arcub.ro

Număr de telefon responsabil protecția datelor: 021.795.36.04