ARCUB Gabroveni

ARCUB Gabroveni. De la vechi han de secol 19 la centru cultural.

Un mix între modern și vechi, ARCUB Gabroveni este ridicat pe ruinele fostului Han Gabroveni, un monument istoric din centrul Bucureştiului. Recent consolidat, restaurat şi extins, clădirea construită în secolul XIX a fost redată circuitului socio-cultural-turistic al Bucureştiului în 2014, când a devenit sediul ARCUB. Situat între străzile Lipscani și Gabroveni, centrul cultural ARCUB este dotat cu spaţii multifuncţionale destinate unei game largi de proiecte artistice, educative, corporate, new tech și business. Cu un spațiu total de peste 1.431 mp2, cele 15 săli și foaierul Hanului Gabroveni au capacitatea de a primi peste 1.000 de vizitatori.

old-bucharest-romania-2-lipscani-vechiul-bucuresti-romanian-city-architecture-romanians

 

Istoria Hanului Gabroveni

Amplasat pe fundația unei clădiri cu rol istoric pentru București, sediul ARCUB adună la un loc istoria a cel puțin două hanuri celebre din București: Hanul Hagi Tudorache și Hanul Gabroveni.

La sfârșit de secol 16, casele ridicate în acest loc au fost distruse în timpul domniei lui Mihai Viteazul, la retragerea lui Sinan Pașa din anul 1595. Trei secole mai târziu, apare prima menționare istorică a hanului. Pe ruinele caselor apăruse o serie de prăvălii pe care negustorul toptagiu Tudor Hagi Tudorache le cumpără și le transformă în Hănișor, la scurt timp după cutremurul din 1802. Marele incendiu din 1847, care face scrum cea mai mare parte din Capitală, distruge și Hănișorul lui Tudorache, care ocupa deja spațiul dintre străzile Lipscani – Gabroveni. Fiii negustorului refac hanul după modelul Hanului cu Tei, cu pivnițe boltite pentru mărfuri și prăvălii la parter, ticsite cu dantelării, broderii, bijuterii și accesorii de tot felul.

Urmașii lui Tudor Hagi Tudorache vând hanul în jurul anului 1870 lui Solomon Ascher, care îl redenumește Pasajul Comercial și înalță clădirea cu un etaj. Frații Hechtmann și Hasan Emanuel își stabilesc aici câte o manufactură, Gabriel David înființează o fabrică de spirt, iar fațada dinspre Lipscani devine sediul băncii Marmorosch Bank.

Anul 1955 aduce transferarea clădirii, din mâinile familiei Ascher, în proprietatea CENTROCOOP, iar hanul este șters din lista monumentelor istorice ale Republicii Populare Române. La săpăturile arheologice dintre anii 1967-1974, apar primele confuzii despre identitatea acestui imobil și Hanul Gabroveni.

Vechiul Han Gabroveni este prima oară menționat în anul 1739 și apoi datele succesive, după 1800, îl indică în vecinătate, la sud de strada Gabroveni. Numele lui este schimbat imediat după Războiul de Independență în Hotel Gabroveni-Universal, apoi rămâne doar Hotel Universal.

Naționalizarea comunistă și schimbarea numelor celor două hanuri, trecerea de pe listele de demolare după 1980, ruinarea și uitarea fostului han al familiei Tudorache în perioada ce a urmat Revoluției din 1989, toate acestea au făcut ca acest stabiliment să moștenească două identități.

În 2009, ARCUB, în colaborare cu Ministerul Culturii, demarează Proiectul de Restaurare și Extindere a Hanului Gabroveni – Pasajul Comercial. Obiectivul major a fost restaurarea și consolidarea vechiului han, fără ca elementele reprezentative să fie alterate. Peste 300.000 de cărămizi din zidurile cu o vechime de peste 200 de ani au fost înlocuite individual, iar ornamentele turnate în metal ale porții au fost recompuse de la zero. Clădirea a fost finalizată în 2014 și transformată în platformă culturală a Bucureștiului – ARCUB, cu o sală de spectacole de 200 de locuri, o sală atelier și o sală studio de 50 de locuri fiecare, săli de expoziție și conferințe.

Spații ARCUB Gabroveni

Un mix între modern și vechi, centrul cultural ridicat pe ruinele hanului de secol XIX își deschide porțile către creativii și profesioniștii Bucureștiului și pune la dispoziție diferite tipuri de spații multifuncționale destinate unei game largi de proiecte artistice, educative, corporate, new tech și business.

Cu un spațiu total de peste 1.431 mp2, ARCUB Gabroveni are capacitatea de a primi peste 1.000 de vizitatori.

Centrul cultural din strada Lipscani dispune de următoarele spaţii de evenimente:

Sala Studio

Sala Atelier

Sala Arcelor

Sala Mare

Foaier

Gabroveni Creativ

Sala Coloanelor

Sala Gabroveni

Sala Lipscani

Sala Bolților

Sala Cafenea

Sala Librărie

Casa Eliad

Casa Eliad este una dintre puținele case boierești de secol XIX care mai există în București. Clădire-monument istoric de categoria A, Casa Eliad a jucat un rol important în viața culturală a comunității bucureștene în cele mai diverse etape istorice. De-a lungul timpului, clădirea din bulevardul Mircea Vodă 5 a găzduit Facultatea de Medicină a Comunității Evreiești, Teatrul Evreiesc de Stat, Casa Raională de Cultură, iar în 1975 a devenit Casa de Cultură a Sectorului 3.

Clădire cu o istorie de două secole

Construită în anul 1789 de către căminarul Ștefan Ogradeanu, clădirea a fost distrusă în timpul marelui incendiu din 1847 din București. În a doua jumătate a secolului XIX, clădirea a fost reconstruită, în forma în care este acum, de unul dintre cei mai bogați oameni ai vremii, președintele Clubului Hipic Român Athanasie Eliad. Impresionanta casă boierească a fost modificată periodic, ultima transformare structurală fiind realizată în perioada 1911-1935,

După o lungă perioadă de timp când a fost lăsată în paragină, Casa Eliad a intrat, în anul 2011, într-un proces de reabilitare și consolidare. Clădirea a reintrat în funcțiune în anul 2012, la circa 150 de ani de când boierul Athanasie Eliad a reconstruit această clădire în forma actuală.

Arhitectura de epocă

Un reper arhitectural și stilistic semnificativ pentru București, imobilul păstrează aproape toate elementele caracteristice unei case boierești, specifice celei de-a doua jumătăți din secolul XIX – începutul secolului XX. Adăugirile perioadei postbelice sunt nesemnificative din punct de vedere structural.

Clădire multifuncțională

Casa Eliad dispune de spații multifuncționale destinate manifestărilor cultural-artistice, de la săli individuale de studiu și repetiții, până la trei săli de spectacole și un mic amfiteatru, situat în curtea interioară a clădirii.

Spații Casa Eliad

Una dintre puținele case boierești de secol XIX din oraș, Casa Eliad este redată circuitului artistic al Bucureștiului și devine un spațiu deschis ce poate fi utilizat de profesioniști și organizații din comunitatea culturală, educațională, business sau corporate. Cu o capacitate totală de aproximativ 450 de persoane, clădirea dispune de două săli de spectacole, două spații de conferințe, ateliere, evenimente și un mic amfiteatru în aer liber.

Casa Eliad dispune de urmatoarele spații:

Foaier

Sala de Conferințe

Sala Recital

Sala Eliad

Amfiteatru

Abonează-te la newsletter-ul ARCUB

pentru a afla noutăți despre evenimentele noastre