Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB anunță direcțiile prioritare ale programului de finanțare nerambursabilă pentru anul 2017, în corelare cu Strategia Culturală a Municipiului București 2016-2026.

 

Programul de finanțare din 2017 se va desfășura sub denumirea: București – Oraș participativ

 

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE

Prioritățile de finanțare în anul 2017 au în vedere ofertele culturale care:

 • pun în valoare identitatea culturală locală (atât prin clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală/comunitară, cât și prin tradiții urbane și alte manifestări ale patrimoniului imaterial local) și participă la integrarea acesteia în spațiul european;
 • utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și de activare urbană, cu accent asupra cartierelor bucureștene cu o ofertă culturală redusă;
 • încurajează accesul generalizat și echilibrat al tuturor cetățenilor la sistemul cultural;
 • se adresează, ca beneficiari sau include ca participanți persoane care fac parte din grupuri defavorizate, locuitori din zonele periferice, copii tineri si persoane in vârsta ;
 • susțin dezvoltarea și consolidarea sectorului cultural bucureștean prin dezvoltarea capacității organizaționale, sprijinirea formarii profesionale, a specializării si a reconversiei profesionale, încurajarea schimbului de practici și expertiză, a sharing-ului de resurse și a unor modalități inovatoare de parteneriat (inclusiv cu instituții publice culturale, educaționale sau sociale), prin corelarea ofertei culturale, integrarea echipamentelor/ spațiilor culturale și agregarea unor inițiative locale.
 • susțin dezvoltarea durabila din cele trei perspective: economica, sociala si de mediu.

Domeniile culturale vizate:

 • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale)
 • Film (festival), fotografie, video-art
 • Teatru și dans
 • Muzică
 • Educație culturală și artă comunitară
 • Arhivare și arhive (artistice, istorice, sociale)
 • Patrimoniu material si patrimoniu imaterial

 

*Toate proiectele depuse trebuie să țină cont de principiul transversal al dezvoltării durabile. Dezvoltarea durabilă trebuie privită integrat, din trei perspective: economică, socială și de mediu. Dezvoltarea durabilă este definită ca acea dezvoltare ce satisface nevoile prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface nevoile. Dezvoltarea durabilă  include o perspectivă pe termen lung și implică toate acțiunile umane. Principiile dezvoltării durabile din perspectiva adecvată specificului proiectului, în context economic, social și de protecție a mediului, vor fi luate în considerare la nivel de proiect

*Proiectele de educație culturala si arta comunitara, vor urmări sa susțină proiecte culturale cu dimensiune  educațională, să integreze arta într-un context educațional (edutainment):

Stimularea creativității și inventivității copiilor si tinerilor prin întâlnirea cu artiștii si creațiile acestora;

Dezvoltarea de noi tipuri de public prin metode adecvate nevoilor grupurilor ținta si prin mijlocirea specifica si adecvata a activităților artistice colective;

Dezvoltarea abilităților artistice, cunoaștere și înțelegere, implicarea într-o varietate de forme de artă si împărtășirea experiențelor artistice;

Folosirea artelor ca mijloace de îmbunătățire a nivelului de autocunoaștere, de comunicare si coeziune comunitara;

Descoperirea, inițierea și stimularea talentului artistic al copiilor si tinerilor din comunități mai puțin favorizate socio-economic;

Promovarea în rândul copiilor si a tinerilor a valorilor culturale romanești si europene prin modalități care sa favorizeze o înțelegere culturală crescută;

Realizarea unor evenimente si activități culturale în cadrul cărora copiii si tinerii , alte grupuri ținta, sa aibă o primă ocazie să își exprime în fața publicului talentul artistic cultivat;

Dezvoltarea de colaborări si parteneriate intre scoli, cadre didactice si lumea artistica si culturala, care sa favorizeze generarea conținuturilor educaționale creative si stimulative pentru copii si tineri

*Proiectele din domeniile patrimoniu material, patrimoniu imaterial, arhivare și arhive vor urmări: activități legate de promovarea patrimoniului local și național, promovarea în context cultural a patrimoniului mobil/imobil, cercetări privind patrimoniul cultural, abordări alternative de promovare a patrimoniului material, activități de promovare a meșteșugurilor tradiționale, obiceiurilor, folclorului, istoriei orale, promovarea în context cultural a patrimoniului imaterial, tehnici și practici contemporane de arhivare artistică, istorică sau socială, constituirea și promovarea arhivelor.

 

Programul va fi lansat în scurt timp, după adoptarea bugetului Municipiului București, moment în care vor fi făcute publice ghidul de finanțare și formularele de solicitare a finanțării. Până atunci, vă invităm să consultați StrategiaCulturalaBucuresti.ro.