Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB invită experți evaluatori independenți să-și depună candidatura pentru formarea comisiilor de evaluare a proiectelor / programelor culturale care vor fi depuse spre finanțare în programul anului 2017.

În acest sens, se dorește constituirea unui corp de experți evaluatori independenți pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanțare.

Domeniile culturale de referință sunt:

  • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale)
  • Film (festival), fotografie, video-art
  • Teatru și dans
  • Muzică
  • Educație culturală și artă comunitară
  • Arhivare și arhive (artistice, istorice, sociale)
  • Patrimoniu material și patrimoniu imaterial

Procesul de evaluare va avea o durată de 15 zile lucrătoare și se va desfășura on-line. Prezența expertului în București va fi necesară la ședințele comisiilor de evaluare. Procesul de evaluare al proiectelor este o activitate remunerată.

 

Având în vedere cele prezentate, ARCUB invită persoanele interesate să-și depună candidatura completând Formularul de candidatură pentru înscrierea ca expert evaluator independent afișat pe site, însoțit de CV, prin e-mail la adresele: secretariat@arcub.ro; finantare@arcub.ro, prin fax 021.795.36.04 sau la sediul instituției, până cel târziu la data de 20 aprilie 2017. Candidații trebuie să aibă minim 3 ani de experiență în  domeniu cf. OG 51/1998, art. 12, alin. (2), lit. b) si nu pot face parte din categoria personalului angajat al ARCUB.

Fiecare expert evaluator independent își poate depune candidatura pentru maximum două domenii culturale, în funcție de experiența sa.

În vederea alcătuirii comisiilor de experți evaluatori independenți, pentru fiecare domeniu cultural, propunerile vor fi analizate și avizate de către Directorul ARCUB.

Echipa ARCUB