Programul de finanțare din 2016 se va desfășura sub denumirea București – Orașul in-vizibil.

 

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE

 

Prioritățile de finanțare în anul 2016 au în vedere:

 

 1. utilizarea artei ca mijloc de regenerare a comunităților locale, activare urbană;

 

 1. punerea în valoare, prin modalități artistice novatoare și originale, a identității culturale locale și a modalităților de integrare a acesteia în spațiul cultural european;

 

 1. creșterea accesului copiilor și tinerilor, indiferent de mediul socio-economic din care provin, la cultură și crearea oportunităților de a participa la evenimente culturale de calitate, în interiorul sau în afara școlii;

 

 1. încurajarea participării generalizate si echilibrate a tuturor cetățenilor la cultură, in special a locuitorilor din zonele periferice ale capitalei

 

Domeniile culturale vizate:

 • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, colaj, artă textilă, design, arhitectură, proiecte curatoriale);
 • Artele spectacolului (teatru, dans, muzică);
 • Film (festival);
 • Educație culturală* :

 

Temele transversale** vor aduce in atenția comunității locale următoarele concepte:

 

 • Pierdut și regăsit 

Tema trimite la unul dintre avatarurile invizibilității, memoria, regăsită în concepte care pun în evidență istoriile pierdute/uitate/invizibile ale orașului și prin reminiscențele memoriei colective a locuitorilor, precum și legăturile pierdute cu Balcanii și cu restul Europei.

 

 • Înăuntru-în afară 

Sintagma tratează ideea de periferie din punct de vedere geografic, identitar și cultural.

Posibile dezvoltări ale temei –  urmărirea traseelor de migrație, pentru care Bucureștiul este fie origine, fie destinație; reconectarea locuitorilor cu realitățile orașului în care trăiesc, cum sunt minoritățile și comunitățile marginalizate, dezavantajate, urmărindu-se, astfel, contestarea stereotipurilor de percepție.

 

 • Microtopii 

Conceptul face referire la fragmentarea structurală a orașului, așa cum se reflectă ea în spațiul fizic, în țesutul urban, în rețeaua de transport, în mediul cultural segregat și în scena artistică independentă, în comunitățile izolate.

În toate aceste micro‑teritorii există energii și potențial care trebuiesc valorificate.

 

*Proiectele de educație pentru cultura vor urmări sa susțină proiecte culturale cu dimensiune educaționala, care să integreze arta într-un context educațional (edutainment):
– Stimularea creativității si inventivității copiilor si tinerilor prin întâlnirea cu artiștii si creațiile acestora;
– Dezvoltarea de noi tipuri de public* prin metode  adecvate nevoilor grupurilor ținta si  prin mijlocirea specifica si adecvata a activităților artistice colective;
– Dezvoltarea abilităților artistice, cunoaștere și înțelegere, implicarea într-o varietate de forme de artă si împărtășirea experiențelor artistice;
– Folosirea artelor ca mijloace de îmbunătățire a nivelului de autocunoaștere, de comunicare si coeziune comunitara;
– Descoperirea, inițierea și stimularea talentului artistic al copiilor si tinerilor din comunități mai puțin favorizate socio-economic;
– Promovarea în rândul copiilor si a tinerilor a valorilor culturale romanești si europene prin modalități care sa favorizeze o înțelegere culturală crescută;
– Realizarea unor evenimente si activități culturale în cadrul cărora copiii si tinerii , alte grupuri ținta, sa aibă o primă ocazie să își exprime în fața publicului talentul artistic cultivat;
– Dezvoltarea de colaborări si parteneriate intre scoli, cadre didactice  si lumea artistica si culturala, care sa favorizeze generarea conținuturilor educaționale creative si stimulative pentru copii si tineri
 
**Pe baza unei analize pe mai multe nivele a resurselor culturale ale orașului, s-a ajuns la concluzia că o mare  parte din identitatea și potențialul acestuia este în prezent scufundată, înăbușită, uitată, nerealizată și neimaginată.
Ținând cont de fragmentarea constitutivă a orașului, decuplarea sistemică și lipsa de încredere a cetățenilor, conceptul București – Orașul in-vizibil, vrea să scoată la iveală ceea ce unește și angajează, identitatea și potențialul orașului care sunt, în prezent, înăbușite, nerealizate și neimaginate.
Capitala Europeană a Culturii 2021 va fi actualul București invizibil al Europei și Europa invizibilă a Bucureștiului

 

Spre consultare: Strategia culturală și creativă a Bucureștiului 2015-2025

15.03.2016: Anunț public privind lansarea sesiunii de finanțare nerambursabila pentru Programul ”București – Orașul in-vizibil” 2016