În conformitate cu prevederile Art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 305/2013 și având în vedere O.G. nr. 51/ 1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, astfel cum a fost modificată și completată prin O.G. nr. 2/ 2008, aprobată prin Legea nr. 199/2008;

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB lansează pentru anul 2016 programul de finanțare nerambursabilă sub denumirea București – Orașul in-vizibil.

 

Prioritățile de finanțare în anul 2016 au în vedere ofertele culturale care:

  • pun în valoare identitatea culturală locală și modalitățile de integrare a acesteia în spațiul european;
  • utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și activarea urbană;
  • pun în valoare clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală / comunitară;
  • oferă fiecărui copil/tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, posibilitatea de a participa la evenimente culturale de valoare, în interiorul sau în afara școlii;
  • încurajează participarea generalizată și echilibrată a tuturor cetățenilor la sistemul cultural, in special a locuitorilor din zonele periferice ale capitalei;
  • promovează schimbul de experiență între creatori/organizații care dezvoltă oferte culturale de calitate și noi tipuri de public.

 

Temele programului:

Pierdut și regăsit – sintagma trimite la unul dintre avatarurile invizibilității, memoria. În cadrul programului de finanțare se vor dezvolta oferte culturale care să pună în evidență istoria pierdută/uitată/invizibilă a orașului și memoria colectivă a locuitorilor, precum și legăturile pierdute cu Balcanii și cu restul Europei.

 

Periferii. Înăuntru-înafară – conceptele tratează ideea de periferie din punct de vedere geografic, identitar și cultural. Direcțiile de dezvoltare propuse pentru această temă: urmărirea traseelor de migrație, pentru care Bucureștiul este fie origine, fie destinație; reconectarea locuitorilor cu realitățile orașului în care trăiesc, cum sunt minoritățile și comunitățile marginalizate, dezavantajate, urmărindu-se, astfel, contestarea stereotipurilor de percepție.

 

Microtopii – termenul face referire la fragmentarea structurală a orașului, așa cum se reflectă ea în spațiul fizic, în țesutul urban, în rețeaua de transport, în mediul cultural segregat și în scena artistică independentă, în comunitățile izolate. În toate aceste micro‑teritorii există energii și potențial care trebuiesc valorificate.

 

Vor fi acordate finanțări nerambursabile pentru oferte  culturale ce se vor derula exclusiv in București, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 15.11.2016.

 

Bugetul disponibil pentru această sesiune este de 4.000.000 lei, pentru următoarele

domenii culturale:

  • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, colaj, artă textilă, design, arhitectură, proiecte curatoriale)
  • Artele spectacolului (teatru, dans, muzică*)
  • Film (numai festival);
  • Educație culturală**

 

Suma maximă ce poate fi solicitată pentru o ofertă culturală este de 70.000 lei.

 

Calendarul programului:

 

15.03.2016- 13.04.2016 Depunerea  online a solicitărilor de finanțare nerambursabila;

14.04.2016 -20.04.2016 Verificarea conformității respectiv eligibilității administrative  a ofertelor culturale;

21.04.2016 Publicarea pe site-ul ARCUB a ofertelor culturale cu eligibilitate administrativa;

22.04.2016-13.05.2016 Selecția și evaluarea ofertelor culturale;

16.05.2016-17.05.2016 Stabilirea ierarhiei ofertelor culturale;

18.05.2016  Publicarea rezultatelor pe site-ul ARCUB;

19.05.2016-23.05.2016 Depunerea contestațiilor;

24.05.2016 -26.05.2016 Soluționarea contestațiilor;

27.05.2016  Publicarea rezultatelor finale;

30.05.2016-10.06.2016 Semnarea contractelor

 

Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesănd platforma prin adresa indicată pe site, pana la data de 13 aprilie 2016,  orele 17: 00,  cu respectarea  ”Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB

ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa aplicatie.arcub@itc.ro și administrativ la adresa finantare@arcub.ro.

 

Pot solicita finanțare nerambursabilă persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice de cultură înființate în condițiile legii române altele decât cele din subordinea PMB, care derulează activități culturale, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul  de acordare a finanțărilor nerambursabile pentru proiecte și acțiuni culturale, aprobat prin Decizia nr. 19/10 martie 2016 a directorului Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB.

 

Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii și/sau atrase de beneficiar, care pot fi asigurate în numerar. Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie de minimum 20% din totalul cheltuielilor.

 

Nu pot solicita finanțare nerambursabilă instituțiile finanțate de la bugetul local, respectiv instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București.

*Acolo unde proiectele conțin librete, scenarii, dramatizări etc., solicitantul va pune la dispoziția ARCUB textele respective. Numărul de reprezentații cu public, acceptat de către ARCUB,  este de minimum 6.

**  Este recomandabil ca ofertele culturale pentru domeniul Educație pentru cultură să atingă una sau mai multe din următoarele dimensiuni:
– să susțină proiecte culturale cu care să integreze arta într-un context educațional (edutainment), care să stimuleze creativitatea si inventivitatea copiilor și tinerilor prin întâlnirea cu artiștii si creațiile acestora;
– să dezvolte noi tipuri de public prin metode  adecvate nevoilor grupurilor țintă și  prin mijlocirea specifică și adecvată a activităților artistice colective;
– să dezvolte abilitățile artistice, cunoașterea și înțelegerea copiilor și tinerilor, implicarea acestora  într-o varietate de forme de artă și împărtășirea experiențelor artistice;
– să utilizeze  artele ca mijloc de îmbunătățire a nivelului de autocunoaștere, de comunicare si coeziune comunitară;
– să ducă la descoperirea, inițierea și stimularea talentului artistic al copiilor si tinerilor din comunități mai puțin favorizate socio-economic;
– să promoveze în rândul copiilor și a tinerilor valorile culturale romanești și europene, prin modalități care să favorizeze o înțelegere culturală crescută;
– să realizeze evenimente și activități culturale în cadrul cărora copiii si tinerii, alte grupuri țintă, să aibă o primă ocazie să își exprime în fața publicului talentul artistic cultivat;
– să ducă, prin rezultatele obținute și impact, la dezvoltarea de colaborări și parteneriate intre școli, cadre didactice  și lumea artistică și culturală, care să favorizeze generarea conținuturilor educaționale creative și stimulative pentru copii și tineri.

 

Pentru că este primul an de  funcționare al platformei dedicate finanțării nerambursabile, echipa ARCUB adresează rugămintea solicitanților de a nu supraîncărca sistemul, și de a nu lăsa pentru ultima zi încărcarea pe site a documentelor.

 

Află mai multe aici.