Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB urmează să lanseze sesiunea de finanțare 2016 cu tema „Bucuresti Orașul In-vizibil” în cadrul căruia se vor acorda finanțări nerambursabile pentru proiecte și acțiuni culturale.

Domeniile culturale de referință sunt: arte vizuale, educatie prin cultura, film (festival), artele spectacolului (teatru, muzica, dans).

In acest sens, se dorește constituirea unui corp de experti evaluatori independenți pentru evaluarea proiectelor care vor fi depuse spre finanțare.

Procesul de evaluare se va desfașura on-line și nu va necesita prezența expertului în București pe parcursul evaluarii, care va avea o durata de 15 zile lucratoare. Evaluarea proiectelor este o activitate remunerata.

Avand in vedere cele prezentate, ARCUB invită persoanele interesate să iși depună candidatura completand Formularul expertului independent ARCUB – 2016 afișat pe site, insoțit de CV, prin e-mail la adresele: secretariat@arcub.ro; finantare@arcub.ro, prin fax 021.795.36.04 sau la sediul instituției, până cel târziu la data de 31 martie 2016.

Fiecare expert evaluator independent va putea aplica pentru maximum doua domenii culturale, in funcție de experiența sa.

In vederea alcătuirii comisiilor de experți evaluatori independenți, pentru fiecare domeniu cultural, propunerile vor fi analizate si avizate de către Comitetul de Coordonare al ARCUB.