Proiectul “Periferii centrale ale Bucureştiului” vizează două zone centrale ale oraşului Bucureşti cu valoare istorică, culturală şi urbanistică foarte ridicată, dar şi cu mari contraste sociale, economice şi culturale. Cele două zone sunt cuprinse între: Piaţa Unirii – Bdul Regina Maria – Bdul George Coşbuc – Şoseaua Viilor – Calea Şerban Vodă – Bdul Dimitrie Cantemir şi Piaţa Unirii – Bdul Unirii – Bdul Decebal – Şoseaua Mihai Bravu – Bdul Ferdinand I. Aflate în strânsa vecinătate a centrului istoric al Bucureştiului, aceste zone sunt păstrătoarele unui patrimoniu cultural important şi sunt parte din istoria oraşului încă de la începuturile acestuia.

Dacă până în secolul XX, când dezvoltarea oraşului a luat rapid amploare, aceste zone se întindeau până barierele oraşului, astăzi ele mai pot fi numite periferii numai pentru a sublinia atenţia mai redusă de care beneficiază din partea publicului interesat de istoria oraşului – bucureşteni şi turişti deopotrivă. Dintr-o altă perspectivă, transformările care au avut loc în aceste zone în timpul celor 50 de ani de comunism şi ai celor 25 de ani post-revoluţie le-au marcat structura urbană şi socială, conducând spre crearea în interiorul acestora a unor micro-teritorii urbane ce au caracteristici ale periferiilor defavorizate: clădiri de patrimoniu sau cu valoare istorică abandonate şi/sau degradate, condiţii de locuire precare, familii care trăiesc în sărăcie, acces redus al unei părţi a locuitorilor la cultură şi educaţie.

 

Proiectul urmăreşte să sporească atenţia publică cu privire la aceste zone ale oraşului, să pună în valoare potenţialul lor turistic şi cultural şi în acelaşi timp să ofere locuitorilor dezavantajaţi din aceste zone posibilitatea de a se (re)conecta la viaţa culturală a oraşului.

 

Cui ne adresăm cu acest proiect:

  • copiilor şi familiilor din cele două zone cuprinse în proiect, în special celor cu posibilităţi reduse de participare la activităţi cultural-educative
  • bucureştenilor interesaţi de cunoaşterea oraşului
  • turiştilor

 

În proiect vom elabora două noi trasee culturale în Bucureşti, care vor putea fi explorate individual de către doritori. În acest scop, vom pune la dispoziţia acestora hărţi Google cu traseele, o publicaţie online de prezentare a acestora, dar şi materiale tipărite care să-i ghideze în parcurgerea traseelor.

 

O altă componentă importantă a proiectului o constituie organizarea de ateliere creative cu copii şi familiile din cele două zone, care vor include şi vizite la Muzeul Municipiului Bucureşti. La final, rezultatele atelierelor creative vor fi documentate şi prezentate în cadrul unei expoziţii.

 

Parteneri: Muzeul Municipiului Bucureşti

 

Perioada de derulare: 10 iunie – 15 noiembrie 2016

Prin cele două trasee culturale de vizitare a acestor foste periferii încercăm să oferim bucureştenilor şi turiştilor curioşi ocazia de a descoperi o parte din istoria şi spiritul oraşului Bucureşti. Traseele pot fi explorate individual, cu ajutorul materialelor tipărite care oferă ghidaj, dar şi a hărţilor Google disponibile pe site-ul proiectului.

 

Traseul De la marginea Târgului Bucureştilor până la mahalaua Vergului sau, pe scurt, Prin mahalale, poartă vizitatorul prin locurile care păstrează încă urme materiale sau/şi imateriale ale fostelor mahalale  ridicate începând cu secolul al XVII-lea în afara Centrului Vechi al oraşului.

 

Traseul De la sat la oraș propune un parcurs ce străbate zona aflată la sud şi est de Dealul Mitropoliei, punând în evidenţă transformările urbane şi sociale din ultimul veac şi jumătate.

 

Informaţia despre aceste trasee este disponibilă în mai multe forme:

 

De la sat la oraş

 

Prin mahalale

 

O altă componentă importantă a proiectului a constituit-o organizarea de ateliere creative pentru locuitorii celor două zone, care au oferit contextul pentru cunoaşterea şi înţelegerea patrimoniului cultural local. Mai multe informaţii despre aceste ateliere sunt disponibile la adresa: http://www.sinaptica.ro/ateliere

Urmăriţi pagina de Facebook a proiectului pentru a fi la curent cu activităţile din intervalul iulie – octombrie 2016 şi/sau pagina de pe site-ul Asociaţiei Sinaptica:

 

https://www.facebook.com/periferiibucurestene

http://www.sinaptica.ro/periferii-centrale-ale-bucurestiului