Printre singurele programe culturale dedicate nevoilor cartierelor Bucureștiului, Programul de microgranturi pentru proiecte comunitare, inițiat de ARCUB și Primăria Capitalei, a ales cele nouă proiecte câștigătoare care vor fi implementate până la începutul lunii decembrie în București.

 

Dintre ideile înscrise în Programul de microgranturi pentru proiecte comunitare 2017, au fost alese propunerile de activități interactive culturale și comunitare care stimulează participarea civică, cele care includ prioritățile cartierului și diverse practici culturale, care cresc accesul la spațiile publice și activitățile culturale și comunitare, care implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare.

 

PROIECTE FINALISTE ALE PROGRAMULUI DE MICROGRANTURI

PENTRU PROIECTE COMUNITARE 2017

 

Weekendul în fața blocului

În cadrul proiectului Weekendul în fața blocului sunt organizate trei evenimente comunitare în spațiile publice dintre blocurile adiacente Grădinii Cișmigiu, cu scopul de a reactiva grădinile dintre blocuri ca loc de petrecere a timpului liber în cadrul comunității. Evenimentele pun în valoare specificul istoric și cultural al locului în care sunt organizate și urmăresc să creeze un mediu propice pentru dezvoltarea unor canale noi de comunicare între vecini, coagulând o comunitate capabilă să producă schimbări pozitive în zona locuită.

 

Blocul Wilson – o comunitate cu istorie

Blocul Wilson – o comunitate cu istorie este un proiect de revitalizare și reconștientizare a importanței arhitecturale și istorice a uneia dintre clădirile reper ale Bucureștiului. Construită în 1936, clădirea de la intersecția străzii Dem I. Dobrescu (fostă Wilson) cu Bulevardul Bălcescu este printre cele mai cunoscute lucrări ale arhitectului State Baloșin. Pentru a activa interesul locatarilor legat de spațiile comune și de utilizarea acestora cu un alt scop decât cel funcțional, proiectul Blocul Wilson este constituit din două etape: transformarea spațiilor de trecere din scările blocului într-o expoziție de fotografii istorice și

 

 

contemporane ale zonei Bălcescu, pe de o parte, și utilizarea curții interioare în cinematograf în aer liber.

 

(peri)Feeric astro-gastro

Proiectul (peri)Feeric astro-gastro organizează în Parcul Natural Văcărești un eveniment comunitar menit să deschidă noi perspective citadine de petrecere și relaxare cultural-educative într-o rezervație naturală în mijlocul orașului, un spațiu unic în peisajul urban. Adresat atât locuitorilor din cartierele învecinate cu aria protejată, cât și celor din alte zone ale orașului, interesați de conceptul de gătit împreună, (peri)Feeric astro-gastro aduce un element inedit acestui gen de întâlniri comunitare. Nefiind afectat de poluarea luminoasă din cartierele Bucureștiului, Parcul Natural Văcărești este cel mai potrivit loc pentru observații astronomice. Proiectul promovează astfel gastronomia și observațiile astronomice ca activități de socializare, educative și de promovare a coeziunii sociale.

 

Eu trăiesc într-un Chibrit

Pentru că o populație ce își cunoaște trecutul, cartierul și vecinii nu se arată indiferentă la abuzurile locale sau lipsită de respect față de norme, proiectul Eu trăiesc într-un Chibrit își propune să istorisească povestea cartierului de la intersecția Bulevardului Ion Mihalache cu Calea Griviței și a oamenilor ce au ajutat la construirea sa. Prin intermediul unor tururi ghidate și a unui catalog de fotografii și materiale promoționale, locuitorii din zonă vor afla povestea deosebită a cartierului Chibrit, vestigiu al comunității ceferiste mutate de comuniști în apropierea Atelierelor CFR și a mahalalei Cutarida din romanul „Groapa” al lui Eugen Barbu.

 

Dâmbovița în Timpuri Noi

Proiectul Dâmbovița în Timpuri Noi s-a născut ca o urmare firească a celui din 2016, Timpuri Noi – oameni și povești. Urmând modelul din alte orașe din România și din afară, proiectul coagulează comunitatea în jurul râului care traversează cartierul Timpuri Noi prin activități culturale care pot duce în timp la dezvoltarea zonei și la creșterea nivelului de educație culturală și socială a populației din zonă. În cadrul proiectului sunt organizate o serie de activități diverse pentru categorii variate de vârstă și interese: ateliere de arhitectură și creație în lemn, tururi culturale pentru familii cu copii, proiecții de filme de scurtmetraj despre Dâmbovița și despre exemple de amenajare a unor râuri ce traveresează orașe, urmate de discuții, spectacole de teatru comunitar despre problemele tinerilor din cartier și crearea unui blog despre râul Dâmbovița.

 

 

Insula Prieteniei

Principalul scop al proiectului este crearea unui spațiu de interacțiune comunitară care să promoveze un stil de viață sustenabil și să ofere o alternativă de educație creativă atât pentru copiii, cât și pentru adulții din cartierul „experimentul Cățelul”, situat între bulevardele Baba Novac, Mihai Bravu și Câmpia Libertăți din sectorul 3. Prin revitalizarea unui spațiu public comunitar abandonat din strada Prieteniei, momentan un focar de infecție, proiectul urmărește conștientizarea necesității de reducere a consumului prin organizarea de ateliere meșteșugărești de reciclare creativă. Un alt obiectiv important este reactivarea identității cartierului înființat în urmă cu cinci decenii pe baza unor concepte extrem de actuale- relații de bună vecinătate, colaborare în interes comun, reciclare și creativitate. Printr-o serie de activități specifice, proiectul vizează dezvoltarea unei comunități active de cartier în care să fie implicate în mod special familii monoparentale, artiști, meșteșugari sau persoane cu hobby-uri de natură tehnică sau creativă.

 

Multicultural Street

Un eveniment conceput pentru comunitatea unei străzi importante din punct de vedere cultural și istoric, Multicultural Street urmărește ca locuitorii din strada Simigiului să socializeze fără a ține cont de religie, sex, etnie, vârstă sau studii. De la ateliere de teatru comunitar și flash mob, la un salon de poezie argheziană, la ateliere de pregătire a recitatorilor din salon și la tenis de câmp, acțiunile desfășurate în cadrul acestei inițiative oferă participanților posibilitatea să se cunoască mai bine și să consolideze, în timp, sentimentul de apartenență la o comunitate. Evenimentele sunt conduse de formatori, actori, antrenori și profesori de limba română.

 

Activarea istoriei – Mănăstirea Văcărești

Un proiect comunitar adresat locuitorilor din cartierul Berceni, acesta își propune să contribuie la conștientizarea istoriei și patrimoniului Mănăstirii Văcărești, cel mai amplu ansamblu monastic din sud estul Europei în secolul VIII. Activitățile cultural-educative și artistice incluse în proiect includ o serie de întruniri tematice cu comunitatea, intitulată Zilele Mănăstirii Văcărești, cu prezentări susținute de specialiști și istorii personale povestite de persoane în etate despre dubla ipostază de mănăstire și penitenciar a edificiului. Arhiva de istorii orale pe tema Mănăstirii Văcărești va fi disponibilă online, pe blogul Istorii din cartier.

 

Culorile muzicii

Culorile muzicii aduce în atenția locuitorilor sectorului 4 nevoia de a descoperi și valorifica potențialul creativ al copiilor din cartierul Berceni, de a conștientiza valoarea fiecărei persoane în cadrul comunității, indiferent de deficiențe. Elevii școlilor din zona Apărătorii Patriei și copiii de la Școala Gimnazială Specială pentru Deficienți cu Vedere din București colaborează împreună pentru construirea unui spectacol-concurs. Culorile muzicii încurajează raportarea la calitățile celor din jur, nu la deficiențe și promovează artele ca pe o formă de incluziune socială. Spectacolul muzical va fi însoțit de o expoziție de desene tactile dedicată în mod special copiilor nevăzători și un concurs de prăjituri cu tematică muzicală.

 

 

Programul de microgranturi pentru proiecte comunitare se află la a doua ediție (denumit în 2016 Generator și integrat în cadrul candidaturii București 2021) și este un rezultat direct al identificării nevoilor, dar și a oportunităților culturale în cartierele bucureștene, și unul dintre instrumentele de susținere a participării cetățenilor în dezvoltarea orașului.

 

 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati urmatorul link: https://arcub.ro/microgranturi-2017/

 

 

Urmăriți-ne pe:     

Detalii pe www.arcub.ro

Descarcă aplicația ARCUB: Android și iOS!

 

 

ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti cultivă identitatea culturală a Capitalei din 1996. Proiectele inițiate și desfășurate de ARCUB în anii de activitate au contribuit la diversificarea vieții culturale a orașului, precum și la înscrierea acestuia în rândul marilor capitale ale lumii.

ARCUB este organizatorul Festivalului internațional al luminii – Spotlight, Festivalului Internaţional de Teatru de Stradă – B-FIT in the Street!, al singurului festival internaţional de jazz din Capitală, Bucharest Jazz Festival și al Zilelor Bucureștiului.