Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesând PLATFORMA DE APLICARE ONLINE pana la data de 13 aprilie 2016,  orele 17:00, cu respectarea  ”Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB.

ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro și administrativ la adresa finantare@arcub.ro.

Documentele Programului cultural  București – Orașul in-vizibil.

 1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural București – Orașul in-vizibil
 2. Regulamentul de finanțare
 3. ERATA la Regulament punctul 4.1
 4. Precizare privind contribuția solicitantului
 5. Anexele regulamentului:
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și acțiuni culturale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 2 – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 4 – Contract de finanțare nerambursabilă cu următoarele anexe
  • 1.Buget de cheltuieli pentru suma aprobată
  • 2.Grafic de finanțare nerambursabilă
 • Anexa 5 – Raport de activitate narativ
 • Anexa 6 – Raport financiar
 • Anexa 7 – Declarație de imparțialitate (este adresată membrilor comisiei)
 • Anexa 8 – Declarație de parteneriat (se regăsește pe platforma online)

6.Calendarul programului

7.Siglele ARCUB si PMB

8.Instructiuni dimensionare si pozitionare sigle BUCURESTI ORASUL IN-VIZIBIL.

9. Documente – modele pentru decontarea cheltuielilor

10. Precizare prinvind termenul de decontare