Procesul de aplicare pentru sesiunea de finanțare ARCUB se desfăşoară exclusiv online, prin intermediul platformei https://arcub.submittable.com. Aplicațiile pot fi transmise până în data de 21 aprilie 2023, ora 17:00.

Vă recomandăm să finalizaţi procesul de înscriere înainte de termenul limită pentru a evita aglomerarea platformei şi pentru a beneficia de asistenţă tehnică în eventualitatea în care vă confruntaţi cu dificultăţi tehnice.

Informații preliminare

  • Comunicarea cu aplicanții, solicitarea de clarificări, notificări cu privire la statusul aplicației și comunicarea rezultatelor diferitelor etape de evaluare și inclusiv etapa de contestații se desfășoară integral prin intermediul platformei online menționate;
  • Rezultatele pentru fiecare etapa vor fi publicate si pe site-ul www.arcub.ro;
  • Înscrierea în platformă și menținerea legăturii pe această cale este ocondiție obligatorie de participare la sesiunea de finanțare curentă.

Documentația sesiunii de finanțare 2023:

  1. Anunț public de lansare a sesiunii 2023
  2. Regulamentul sesiunii de finanțare 2023
  3. Calendarul sesiunii de finanțare 2023
  4. Anexele Regulamentului:
  5. Anexele Contractului de finanțare: