În urma atelierului-incubator Generator, ideile finaliste în prima fază a competiției s-au transformat în proiecte și au intrat în cea de-a doua fază a jurizării. Acestea au fost evaluate după regulamentul publicat anterior, în susul paginii.

Rezultatele finale pot fi contestate începând din momentul publicării lor și până vineri, 2 septembrie, ora 18:00. Conform calendarului, implementarea proiectelor finanțate se va face în perioada 17 septembrie – 20 noiembrie 2016 vor fi implementate. Monitorizarea procesului de implementare și evaluarea rezultatelor proiectelor selectate se va asigura de către Fundația Comunitară București.

 

PROCES VERBAL – întocmit astăzi, 30 august 2016

Membrii juriului întrunit pentru evaluarea și selecția proiectelor înscrise pentru finanțare prin programul GENERATOR își exprimă acordul cu privire la selecție, conform tabelului existent.

 

Nr. PROIECTE Media Recomandarea juriului
1 Sălaj, my love! 4.82 recomandat pentru finanțare
2 Centrul Cultural Flamura 4.47 recomandat pentru finanțare
3 Pictăm zidul dintre oameni 4.4 recomandat pentru finanțare
4 Poveştile Teiului 4.25 recomandat pentru finanțare
5 (peri)Feeric de cartier 4.2 recomandat pentru finanțare
6 Uriași de Pantelimon 4.16 recomandat pentru finanțare
7 Lumini și umbre în Floreasca 4.12 recomandat pentru finanțare
8 Copacul ÎnCotroceni 4.12 recomandat pentru finanțare
9 Se joacă cu scara deschisă 4.12 recomandat pentru finanțare
10 Timpuri Noi – oameni și povești 3.9 recomandat pentru finanțare
11 Gradina senzorială din grădină 3.62 nerecomandat pentru finanțare
12 TitanIQ 3.61 nerecomandat pentru finanțare
13 CNDB cu porțile INTENSIV deschise 3.55 nerecomandat pentru finanțare
14 “Băneasa nouă“ și “Băneasa veche“ 3.53 nerecomandat pentru finanțare
Jurat
Anca Râpeanu
Vera Marin
Luiza Vasiliu
Irina Paraschivoiu
Alexandra Ștef