JURIZAREA IDEILOR. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE PENTRU ETAPA 1: PROPUNEREA DE IDEI

Eligibilitatea propunerilor de idei va fi verificată de către Fundația Comunitară București și se va face astfel:

 

Formularul de înscriere

  • Este completat în limba română
  • Este completat integral, în toate secțiunile sale
  • Este completat până cel târziu la 8 iulie 2016, ora 23:59 (cu excepția cazului în care organizatorii nu anunță în mod public prelungirea perioadei de aplicații)

 

Aplicantul:

  • Grupul are în componența sa minimum trei membri, cu roluri active în dezvoltarea și implementarea proiectului

 

Proiectul:

  • Urmează să fie implementat în București
  • Se adresează unei comunități din cartier
  • Este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică
  • Permite implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea, realizarea sau utilizarea proiectului

 

 

Criterii de evaluare a selecției de idei de proiecte

Nr. Criteriu de evaluare Punctaj Pondere
1 Proiectul răspunde la o nevoie culturală, de recreere, socializare sau de petrecere a timpului liber în cartier. 5 40%
2 Proiectul presupune implicarea vecinilor în dezvoltarea proiectului. 5 25%
3 Proiectul încurajează colaborarea între mai multe grupuri de vârstă. 5 5%
4 Proiectul prevede mobilizarea unor resurse* din comunitate: de la expertiza locală punctuală (grădinărit, mecanică, sport), până la spații** neutilizate sau care pot fi folosite, temporar, în alt scop.*resurse: magazine de cartier, locuitori cu vechime, expertiză punctuală, spații alternative.**spații: scara de bloc, centrala termică, zone verzi dintre blocuri, acoperișul blocului, maidan, curtea școlii, curtea bisericii, parcuri etc. 5 15%
5 Proiectul se inspiră din sau explorează istoricul cartierului. 5 5%
6 Proiectul implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare. 5 5%
7 Proiectul utilizează, chiar și temporar, spații publice nefolosite/subutilizat sau dă un folos alternativ unui spațiu existent. 5 5%
8 Comentariile juriului
TOTAL 35 100%

 

 

Ideile de proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu satisfăcător

4 – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

JURIZAREA PROIECTELOR. CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ETAPA 4 – SELECȚIA PROIECTELOR FINALISTE

Nr. Criteriu de selecție Punctaj Pondere
1 Scopul proiectului este clar și realizabil. Activitățile/metodele propuse sunt clar descrise și conduc la realizarea rezultatelor în perioada de timp asumată. 5 15%
2 Implicarea activă a locuitorilor din cartier este descrisă și realistă. 5 20%
3 Rezultatele proiectului sunt clare, relevante pentru grupul țintă/comunitatea locală și măsurabile. Rezultatele sunt evaluabile prin metode clare și corespunzătoare. 5 20%
4 Sunt prevăzute posibile riscuri precum și soluții de a le contracara. Proiectul este realist și are șanse mari să fie pus în practică. 5 15%
5 Bugetul este clar și realist. 5 15%
6 Abordarea proiectului cuprinde elemente inovatoare. 5 5%
7 Planul de comunicare al proiectului este clar și relevant pentru rezultatele prevăzute și pentru grupurile țintă. 5 10%
TOTAL 35 100%

Proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu în totalitate/nu satisfăcător

4 – proiectul întrunește satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Hotărârea juriului privind rezultatele selecției de idei de proiecte, respectiv de selecție de proiecte poate fi contestată în termen de 3 zile de la anunțarea publică a rezultatelor. Contestațiile se depun sau vor fi transmise la Fundația Comunitară București până la termenul menționat mai sus, și se soluționează în termen de maxim 3 zile de la primire, de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 2 specialiști independenți și un membru al Curatorium 2016.

 

Rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor depuse – vor fi făcute publice, în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor comisiei, la adresa www.arcub.ro și www.bucurești2021.ro.

 

Pentru etapa selecției de idei, perioada de depunere și soluționare a contestațiilor este 19 – 24 iulie 2016. Pentru etapa selecției proiectelor ce vor fi finanțate, perioada de depunere și solutionare a contestațiilor este 29 august – 1 septembrie 2016.