Primăria Capitalei prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București lansează în data de 26 mai 2021, Sesiunea de finanţare nerambursabilă „Bucureşti – Oraş deschis” din cadrul Programului de finanţare 2021 destinat sectorului creativ din Bucureşti.

Tema

Programul de finanțare „Bucureşti – Oraş deschis” 2021 își propune să susțină sectorul creativ din Bucureşti, profund afectat de restricțiile impuse de pandemie și să răspundă nevoii acute de întâlnire și interacțiune directă cu experiența artistică și culturală a cetățenilor din București după un an de restricții și distanțare fizică.

Domenii

Programul se adresează tuturor domeniilor culturale artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Obiective

În cadrul temei din acest an „Bucureşti – Oraş deschis”, ARCUB invită operatorii culturali din Bucureşti să propună programe, proiecte şi acţiuni culturale în acord cu obiectivele și prioritățile Programului, dar și cu Strategia Culturală a Municipiului București 2016 – 2026.

Principalele obiective ale Programului cultural „Bucureşti – Oraş deschis” în anul 2021 sunt:

  • Susţinerea unei participări cât mai vaste și implicate a cetățenilor orașului în spaţii publice şi online;
  • Dezvoltarea, inovarea şi rezilienţa sectorului cultural.

Buget

Bugetul disponibil pentru sesiunea de finanţare nerambursabilă din acest an este de 3,5 milioane de lei. Solicitanţii vor putea beneficia de un plafon maxim de finanţare de 100.000 lei pentru proiecte mari, 50.000 lei pentru proiecte medii şi de 25.000 lei pentru proiecte mici.
Sesiunea de finanțare a proiectelor culturale va fi urmată de o sesiune de burse de idei adresată persoanelor fizice active în sectorul cultural din București.
În această sesiune de finanțare, cheltuielile eligibile răspund și nevoii de susținere a activității curente a solicitanților (chiriile spațiilor administrative, utilități), pe perioada derulării proiectului, inclusiv pentru spațiile culturale private, profund afectate de pandemie.

Calendar

Vor fi acordate finanţări nerambursabile pentru oferte culturale ce se vor desfăşura exclusiv în Bucureşti, în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 15 noiembrie 2021.

Proiectele pot fi înscrise până la data de 25 iunie 2021, ora 17.00, prin e-mail, la adresa finantare2021@arcub.ro.

Regulamentul de finanțare, Anunțul public privind lansarea Programului cultural și Calendarul programului sunt disponibile pe site-ul ARCUB, secțiunea Finanțare.