ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București implementează, în perioada 1-10 noiembrie 2023, proiectul „Laborator de artă în spațiul public”, un proiect finanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus+. Proiectul presupune participarea a opt angajați din cadrul ARCUB la un program de învățare de tip job shadowing, prezentat de organizația culturală Københavns Internationale Teater (KIT) din Copenhaga.

Având în vedere experiența Centrului Cultural al Municipiului București – ARCUB în organizarea evenimentelor stradale de anvergură, implicarea echipei ARCUB în sesiunea de activități desfășurate, timp de zece zile, în cadrul organizației culturale Københavns Internationale Teater (KIT) implică aprofundarea unor metode noi de dezvoltare a proiectelor stradale care să corespundă nevoilor actuale de consum cultural în spaţiul public.

Spre deosebire de tipurile de evenimente stradale organizate înainte de 2020, pandemia de coronavirus și măsurile luate pentru siguranța cetățenilor au generat schimbări în practicile de consum cultural în spaţiul public. Astfel, una dintre priorităţile postpandemice ale ARCUB a fost organizarea celui mai amplu eveniment outdoor al Bucureştiului,  „Străzi deschise – București, Promenadă Urbană”, o modalitate de recuperare a spaţiului public prin pietonalizarea temporară a unor artere aglomerate ale oraşului.

Proiectul, ajuns deja la a treia ediție, are un impact tot mai mare ca alternativă de petrecere a timpului liber în spațiul citadin și s-a extins, cu fiecare an, către cartierele oraşului. Ca exemplu, doar în acest an, 2023, peste un milion de locuitori ai Bucureștiului au participat la activitățile recreative propuse de operatori culturali ai Capitalei. Având în vedere complexitatea acestui proiect cultural și importanța acestuia pentru comunitate, a devenit esențial ca echipa de organizare să valorifice constant noi posibilități de învățare și acumulare de noi cunoștințe pentru a gestiona cu succes toate aspectele legate de implementarea acestuia și pentru a dezvolta noi strategii eficiente de dezvoltare a proiectului, contribuind astfel la creșterea atractivității orașului București atât pentru locuitorii acestuia, cât și pentru potențiali turiști.

Proiectul „Laborator de artă în spațiul public”, finanțat de Uniunea Europeană, prin programul Erasmus +,vine în sprijinul unui astfel de demers: prin programul de dezvoltare profesională, angajații ARCUB intră în contact cu noi perspective și abordări creative în planificarea și implementarea evenimentelor culturale în spațiul public, prin transmiterea cunoștințelor și schimbul de experiență cu alți specialiști din domeniu. Experiența acumulată de angajații ARCUB în cadrul programului de mobilitate va contribui la îmbunătățirea metodelor de implementare a evenimentelor culturale de stradă, la creșterea relevanței evenimentelor culturale, având, totodată, un impact semnificativ în crearea și dezvoltarea programelor artistice și educaţionale care valorifică potenţialul creativ al oraşului, adaptate nevoilor unui public modern.

Nu în ultimul rând, colaborarea ARCUB cu instituții culturale europene, precum Københavns Internationale Teater (KIT), reprezintă o oportunitate de a se alătura unei rețele internaționale a operatorilor culturali valoroși, contribuind la diversificarea ofertei culturale, promovarea patrimoniului cultural, facilitarea accesului public la cultură, precum și la stimularea turismului cultural.

Københavns Internationale Teater (KIT)

Cu peste 40 de ani de experienţă în artele spectacolului în Danemarca şi organizarea a peste 50 de festivaluri internaţionale, Københavns Internationale Teater (KIT) este organizația care a pus bazele Metropolis, un laborator creativ pentru dezvoltarea potențialului artistic al orașului. Obiectivul organizației este de a revoluționa perspectiva „tradițională” asupra artei, în special în ceea ce privește artele spectacolului. Iniţiată în 2017, platforma Metropolis prezintă experiențe bazate pe artele spectacolului în mediul urban: adaptări artistice ale clădirilor, piețelor și arterelor orașului. Aceste experiențe includ: instalații în spațiul urban, impicarea artiștilor care lucrează cu comunități locale, instalații mobile temporare. Platforma facilitează schimbul de experiență în ceea ce privește formatul actului cultural și adaptarea acestuia diferitelor contexte și medii. Orașul este, în același timp, obiectul și subiectul activităților. Metropolis joacă, de asemenea, un rol activ în inițierea și producerea proiectelor artistice urbane.

Despre proiect:

LABORATOR DE ARTĂ ÎN SPAȚIUL PUBLIC

Perioada de desfășurare: 1-10 noiembrie 2023, Copenhaga

Nr. proiect: 2023-1-RO01-KA122-ADU-000139429

Tipul acțiunii: KA122-ADU

Tipul mobilității: Job shadowing

Obiectivele generale ale proiectului:

– Realizarea mobilității de personal, angajați ARCUB în Copenhaga, Danemarca;

– Învățarea unor noi mecanisme de implementare a evenimentelor stradale/de artă urbană;

– Dobândirea de bune practici și abilități noi în rândul angajaților;

– Crearea unei rețele cu organizații internaționale culturale publice sau private pentru dezvoltarea și inovarea activităților realizate de ARCUB.

Obiective specifice:

Obiectiv 1 :

Îmbunătățirea metodelor de implementare a evenimentelor culturale de stradă organizate de ARCUB

Prin experiența dobândită în cadrul mobilității, se va realiza o raportare sincronizată la nivel european și nu numai. Vor fi construite noi punți de comunicare între artiștii din România și din străinătate și se vor crea noi platforme ce facilitează schimbul de expertiză.

Se vor crea noi instrumente pentru a dezvolta proiecte și evenimente menite să contribuie la amplificarea coeziunii comunitare și la creșterea vitalității culturale a orașului.

Obiectiv 2:

Dezvoltarea profesională continuă a grupului-țintă (angajații ARCUB) în dezvoltarea programelor culturale multidisciplinare

Bucureşti este un oraș care are un imens potențial creativ, atât la nivelul patrimoniului cultural (material/imaterial), cât și la nivelul resurselor umane. Rolul ARCUB în acest context este de a (re)transforma orașul folosind instrumente culturale și de a construi un mediu receptiv pentru toate mijloacele de expresie artistică.

Prioritatea ARCUB, ca centru cultural al Bucureştiului, este să cultive potenţialul creativ al oraşului – de la patrimoniu mobil şi imobil la spaţii culturale, public și operatori culturali – ca motor de dezvoltare urbană durabilă.

Activitățile care se vor desfășura în cadrul mobilității vor defini nevoile de dezvoltare culturală ale ARCUB la nivel internațional.

Legăturile interorganizaționale create vor face posibilă atingerea obiectivelor prin:

– învățarea de bune practici în vederea implementării proiectelor comunitare interdisciplinare în București;

– crearea unei rețele internaționale de artiști și operatori culturali;

– schimbul de experiență culturală între ARCUB și organizația parteneră prin realizarea unor rezidențe și colaborări în cadrul proiectelor internaționale ale instituției.

Cunoștințele dobândite în cadrul proiectului vor fi transferate și adaptate în activitățile instituției. Prin expunerea la mediul cultural internațional și raportarea la valorile artistice de actualitate, evenimentele organizate de ARCUB vor avea o mai mare anvergură, acestea poziționându-se strategic pe harta proiectelor europene și nu numai.

Acest program de mobilitate va avea drept rezultat o dezvoltare durabilă a practicilor creative inovatoare motivând angajații să exploreze noi modalități de evoluție în domeniul cultural-artistic. Vor fi create, totodată, noi oportunități de a prezenta publicului local lideri culturali care nu au mai avut nicio expunere în România.