Primăria Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, PROEDUS – Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti şi CREART – Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, organizează în perioada 20 noiembrie – 26 decembrie 2022, în Piața Constituției, evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă  – „Târgul de Crăciun București 2022” și îi invită pe comercianți să aplice pentru zona de food-truck din cadrul evenimentului.

PROCEDURA DE ÎNSCRIERE A COMERCIANȚILOR PENTRU ZONA DE FOOD-TRUCK

ÎN CADRUL EVENIMENTULUI “TÂRGUL DE CRĂCIUN BUCUREȘTI 2022”

I. Introducere

1. Denumire organizator: CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI – ARCUB

2. Date de contact:

Str. Lipscani, nr. 84-90, sector 3 București, CUI: 9658744, Telefon: 021-795.36.02; e-mail: secretariat@arcub.ro;

3. Mijloace de comunicare: Telefon: 021-795.36.02; e-mail: secretariat@arcub.ro;

II. Informații eveniment

1. Denumire eveniment: Primăria Capitalei organizează în perioada 20 noiembrie – 26 decembrie 2022, în Piața Constituției, evenimentul dedicat sărbătorilor de iarnă „Târgul de Crăciun București 2022”

2. Locație: Piața Constituției, Bucureşti

3. Perioada de desfășurare: 20.11.2022 – 26.12.2022

4. Programul de vizitare: de luni până vineri în intervalul 12:00 – 23:00 și în zilele de sâmbătă și duminică în intervalul 10:00 – 23:00;

3. Categoria de produse pentru care se organizează prezentul apel: produse alimentare – de tip fast-food și dulciuri preparate în locația evenimentului;

III. Procedura generală de înscriere

 1. Perioadă de înscriere: 11.11.2022 – 16.11.2021, ora 10:00.
 2. Selecția aplicanților: 16.11.2022
 3. Afișare rezultate: 17.11.2022
 4. Încheiere contracte: 18.11.2022
 5. Informații generale:
 • Persoanele care doresc să se înscrie în calitate de comerciant pot fi persoane juridice de tipul SRL.
 • Înscrierea se realizează prin completarea formularului de înscriere și transmiterea documentelor solicitate de Organizator.
 • Solicitanții trebuie să anexeze formularului de înscriere următoarele:
 • certificat de înregistrare fiscală;
 • fotocopie carte de identitate administrator/reprezentant legal, după caz;
 • certificat constatator, eliberat de O.N.R.C., din care să rezulte obiectul principal/secundar de activitate autorizat, care coincide cu activitatea comercială  preconizată a se desfășura în cadrul evenimentului;
 • avizele emise de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor pentru produsele alimentare expuse și comercializate în cadrul evenimentului, conform legislației în vigoare;
 • certificate de conformitate, de garanție și/sau calitate ale produselor expuse și comercializate;
 • experiență similară dovedită prin participarea în cadrul a minim 3 evenimente asemănătoare (fotografii, însoțite de descrierea acestor participări).
 • cinci fotografii reprezentative ale van-ului  și ale produselor pe care doresc să le comercializeze în cadrul evenimentului;
 • meniul produselor comercializate, incluzând și prețurile practicate în cadrul evenimentului;
 • modul de prezentare (ambalare și servire) a produselor
 • consumul estimat de energie electrică/zi;
 • Neprezentarea tuturor documentelor solicitate, atrage automat descalificarea solicitantului;
 • Înscrierea se realizează pentru  participarea cu un singur food-truck (ocuparea unui singur spațiu de comercializare), niciuna dintre firme neavând posibilitatea de a participa cu mai multe VAN-uri.
 • Brandurilor internaționale consacrate în domeniul alimentației fast-food (KFC, Mc Donald) nu li se permite înscrierea în procesul de selecție. 
 • Comercianții admiși la Târgul de Crăciun București 2022 (atât la categoriile alimentare, cât și nealimentare) vor folosi materiale biodegradabile în care să servească și să ambaleze produsele comercializate (pahare, farfurii, tacâmuri, pungi de împachetare și vânzare, etc.) conform Ordinului nr 6 din 25 august 2021 – privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului, Capitolul 5, Art. 5, alin 1.

Dosarele de participare se pot transmite la următoarea adresă de e-mail: secretariat@arcub.ro în perioada 11.11.2022 – 16.11.2021, cel târziu ora 10:00 sau prin poștă/curier rapid la secretariatul ARCUB din Str. Lipscani 84-90, sector 3, Bucureşti, în intervalul orar 9:00-17:00.

Pentru a evita marcarea mail-urilor ca spam de către filtrele ARCUB vă rugăm ca dimensiunea acestora să nu depășească 20 Mb. De asemenea vă rugăm ca în cazul în care arhivați documentele, acestea să fie arhivate ca fișiere .RAR sau să urcați întregul conținut pe platforma de transfer wetransfer.com. Este obligația aplicantului să se asigure că documentele transmise au fost recepționate de către Organizator.

IV. Modul de completare a formularelor de înscriere

Documentația de înscriere este publicată pe site-ul ARCUB, respectiv: www.arcub.ro.

Participanții au obligația de a se informa în prealabil în privința condițiilor de participare și de a completa corespunzător toate rubricile Formularului de înscriere cu informațiile solicitate de către Organizator, sub sancțiunea excluderii din procedură pe motive de neconformitate.

V. Desfășurarea procedurii de înscriere

Selecția comercianților va fi realizată de o Comisie de evaluare desemnată prin decizia directorului ARCUB, compusă dintr-un număr impar de membri.

Luând în considerare numărul redus de spații de expunere asigurat de către Organizator, Comisia de evaluare va decide admiterea unui număr maxim de participanți, respectiv 16 standuri/Van-uri din care 10 cu produse tip fast-food (fel principal) și 6 cu produse tip desert.

Comisia de evaluare verifică și analizează, pe baza informațiilor și documentele cuprinse în dosarele de participare, îndeplinirea sau neîndeplinirea condițiilor de participare, desemnând participanții calificați pentru evaluarea propriu-zisă.

Atribuțiile membrilor Comisiei de evaluare:

 • se întrunesc în ședința pregătitoare pentru a lua la cunoștință de prevederile prezentei proceduri;
 • analizează și evaluează dosarele de participare înscrise în cadrul evenimentului de către participanți;
 • stabilesc, în ședință, punctajul pentru fiecare dosar de participare analizat și evaluat, în baza criteriilor de evaluare prevăzute în prezenta procedură;
 • pentru asigurarea unui nivel calitativ și diversificat al gamei de produse comercializate, pot decide asupra menținerii sau nu în integralitate a ofertei de produse propuse;
 • stabilesc lista comercianților admiși și a celor respinși.

Criterii de evaluare:

Fiecare membru al comisiei va atribui un punctaj de la 1-100, analizând următoarele criterii:

 • Calitatea estetică a standului – 30 pct.
 • Diversitatea produselor și caracterul atractiv al prețurilor – 30 pct.
 • Experiența anterioară în participarea la evenimente cultural-artistice similare – 30 pct.
 • Ambalarea și servirea produselor – 10 pct.

Punctajul acordat se stabilește prin calculul mediei aritmetice a punctajelor acordate de toți membrii comisiei de evaluare.

PUBLICAREA rezultatelor – lista comercianților admiși, cât și lista comercianților respinși – se va realiza în data de 17.11.2022, ora 14.00, pe site-ul ARCUB.

Comercianții admiși vor semna un contract de participare cu ARCUB, prin care se vor reglementa obligațiile fiecărei părți, conform prezentei proceduri.

Taxa de participare pentru fiecare food-truck (Van) în parte este de 16.500 lei și include următoarele servicii:

 • Locul de amplasare a standului;
 • Branșare electricitate și consum electric;
 • Colectare deșeuri menajere;
 • Promovare eveniment;

Taxa de participare va fi achitată la data semnării contractului 18.11.2022 prin ordin de plată, în baza facturii emise de ARCUB. Neplata taxei atrage excluderea comerciantului din cadrul târgului.

Prin completarea și semnarea formularului de înscriere, participantul confirmă/garantează că:

 1. a citit, înțelege și este de acord cu procedura de înscriere publicată de Organizator la următoarea adresă de web: www.arcub.ro;
 2. are obligația de a se informa în prealabil în privința condițiilor de participare și de a completa corespunzător toate rubricile Formularului de înscriere cu informațiile solicitate de către Organizator, sub sancțiunea excluderii din procedură pe motive de neconformitate;
 3. toate informațiile și documentele prezentate sunt conforme, reale și corecte în fiecare detaliu prezentat;
 4. în cazul admiterii sale, va asigura în cel mai scurt timp formalitățile necesare perfectării contractului de participare, prezența în locația asigurată de Organizator conformă angajamentului asumat și respectarea tuturor indicațiilor/cerințelor acestuia privind buna desfășurare a evenimentului;
 5. va asigura securizarea și curățenia spațiului pus la dispoziție pe durata evenimentului;
 6. va respecta normele de siguranță din punct de vedere PSI și ISU comunicate în prealabil de personalul Organizatorului;
 7. deține casă de marcat fiscalizată conform legislației în vigoare;
 8. va respecta obligatoriu programul de desfășurare al evenimentului pe toată durata acestuia;
 9. nu va întreprinde activități de natură a prejudicia imaginea evenimentului, a Primăriei Municipiului București și a ARCUB, respectiv partenerilor acestuia.

DESCARCĂ FORMULARUL DE ÎNSCRIERE