ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București anunță intenția de a lansa, imediat după aprobarea bugetului pentru anul 2015, o nouă sesiune de finanțare a proiectelor și acțiunilor culturale, sub denumirea EȘTI BUCUREȘTI. Finanțarea se va realiza pe bază de selecție de oferte culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare şi data de 1 noiembrie 2015. 

 

Locul de desfășurare: – proiectele si acțiunile culturale propuse spre finanțare urmează a se derula exclusiv în Municipiul București.

 

Pot solicita finanțare nerambursabilă: – persoane fizice autorizate, asociaţii, fundaţii, instituţii publice de cultură, societăţi comerciale care derulează activităţi culturale. Acordarea finanțării nerambursabile este condiționată de existența altor surse de finanțare, proprii și/sau atrase de beneficiar, care pot fi asigurate în numerar. 

Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie de minimum 20% din totalul cheltuielilor aferente proiectului/acțiunii culturale.

Suma maximă acordată unui proiect sau acțiune culturală va fi de maxim 70.000 lei.

 

Domeniile culturale vizate sunt:

Artele vizuale 

Artele spectacolului, fără a se limita la teatru, muzică, dans, 

Educația prin cultură

Film (film documentar, animație, festival)

Publicații

 

Prin intermediul proiectelor finanțate în cadrul acestei sesiuni ne propunem să:

mărim accesul publicului bucureștean la proiecte culturale cu valoare artistică ridicată

susţinem arta contemporană și formele inovative de expresie artistică;

încurajăm debutul artistic (artiştii tineri aflaţi la debut și proiecte derulate de organizaţii culturale înființate în 2013-2014).

 

Prioritățile de finanțare în anul 2015 au în vedere proiecte care:

 

pun în valoare identitatea culturală locală și modalitățile de integrare a acesteia în spațiul european;

utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și activarea urbană; 

urmăresc contribuția artei la înlăturarea/diminuarea stereotipurilor și la schimbarea

mentalităților;

pun în valoare clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală / comunitară;

oferă fiecărui copil/tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine posibilitatea de a participa la evenimente culturale de valoare, în interiorul sau în afara școlii;

oferă fiecărui copil/tânăr oportunitatea de a-și aprofunda interesul sau talentul pentru expresiile artistice, în cadrul sau în afara școlii;

au drept scop formarea profesională în sectorul artei și culturii, la standarde competitive la nivel european și internațional;

promovează schimbul de experiență între creatori/organizații care dezvoltă propuneri/proiecte culturale 

 

Suma disponibilă pentru sesiunea de finanțare, prioritățile de finanțare din anul 2015, calendarul desfășurării sesiunii, precum și celelalte informații referitoare la organizarea și desfășurarea acestei sesiuni de finanțare nerambursabilă se vor regăsi în cuprinsul Anunțului public de lansare a acesteia, care va fi comunicat pe pagina de web (www.arcub.ro) a ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București, respectiv în presa scrisă și audiovizuală, după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs.