E  X  P  O  Z  I  Ţ  I  E    T E M P O R A R Ă

A R H I T E C T U R A   I N T E R B E L I C Ă

  B U C U R E Ş T I U L U I   Ș I   R E G A L I T A T E A

 

 15 – 30 SEPTEMBRIE 2018

 V  E  R  N  I  S  A  J

 15 SEPTEMBRIE 2018, ORA 15:00

La Muzeul Național PeleșStr. Peleşului nr. 2 Sinaia, Judeţul Prahova, România              

 

Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o altă capitală din estul european nu a cunoscut-o.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu

Vicepreşedintele Academiei Române

Expoziţia, găzduită de Muzeul Național Peleș, în Holul de onoare al Castelului Pelișor, în perioada 15 – 30 septembrie 2018, cu ocazia Anului european al patrimoniului cultural și Centenarul Marii Uniri. Expoziţia are un conținut complex și de maxim interes, atât pentru participanți, cât și pentru publicul interesat și cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectură modernă relevante; lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est – europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției va avea loc sâmbătă, 15 septembrie 2018, ora 15:00.

Expoziţia, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.

Proiectul cultural este realizat de Uniunea Arhitecţilor din România în parteneriat cu Academia Română – Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi Muzeul Municipiului Bucureşti.  Acest proiect cultural a fost  finanțat în anul 2017  în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

Pentru detalii accesaţi: telefon: +4 0244 310 918   I  e-mail: peles.ro@gmail.com   I   www.peles.ro

ARGUMENT

Arhitectura modernă a Bucureștiului în contextul mediului economic prosper și al programelor generale ce vizau modernizarea orașului a constituit pentru România unul din factorii care a adus țara în miezul civilizației europene. Bucureştiul dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent în perioada interbelică. Bucureştiul este considerată capitala est-europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă.

Expoziţia valorifică nivelul extraordinar al creativităţii arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale din București a avut un rol important, cu efecte vizibile în devenirea modernității românești.

 

SCOP

Clădirile interbelice au nevoie de intervenţii urgente de consolidare, restaurare şi punere în valoare. Procesul de degradare și distrugere, demolarea sau neîngrijirea multor clădiri de patrimoniu din București, care conferă identitatea arhitecturii moderne autohtone, poate fi oprit prin mai multe instrumente; cunoașterea este unul dintre ele.

Expoziţia dorește să aducă un instrument convingător spre o îmbogățire a cunoştinţelor cetăţenilor din Bucureşti, instrument reprezentat de această arhitectură modernistă, pe care o regăsim pe principalele străzi ale Capitalei.

Creațiile marilor arhitecți moderni, primesc – prin acest proiect – o cheie de informare suplimentară și un argument în favoarea aprecierii, la justa valoare, acestea reprezintă simbolul perenităţii româneşti. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, proiectul aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.

 

JUSTIFICARE

În contextul actual al unui habitat „poluat” de produse arhitecturale făcute fără discernământ (ca o consecință a tehnologiilor și materialelor de construcții, nu ca deziderat) cultura arhitecturală este un liant semnificativ al gesturilor construite edificate responsabil. Înţelegerea arhitecturii moderne românești din perioada interbelică, analiza punctuală a creaţiei arhitecturale a celor mai marcante personalităţi ale arhitecturii noastre reliefează fenomenului arhitecturii moderne  internaționale și modul de reflectare a acestuia în arhitectura românească.

 

CE ESTE?

Expoziţia „ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se dorește un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români ai stilului modern.

„ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” prezintă sursele formale şi teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane şi expune operele arhitecţilor români interbelici.

Prezentarea unor documente relevante şi o analiză a operelor acestora fundamentează conținutul proiectului care evidenţiază şi argumentează cum raționalismul european s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică în deosebi în București. Raționalismul european, expresie a măsurii şi echilibrului, a aspirat constant la concizie, puritate, frumuseţe, eleganță.

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Expoziţia se adresează în primul rând arhitecților, dar și publicului larg interesat de arhitectura modernă din Bucureștiul  anilor ’30, care doresc să își lărgească orizontul cultural. Expoziţia contribuie la o mai bună înțelegere a arhitecturii moderne românești în contextul modernității europene.

Expoziţia se alătură cu competență numeroaselor proiecte expoziționale de istorie, teorie a arhitecturii, prin care o tânără generație de arhitecți români lărgesc considerabil aria cunoașterii trecutului nostru apropiat în contextul european și mondial.

 

ORGANIZATOR SI PARTENERI

Expoziţia realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, este găzduită de Muzeul Național Peleș. Expoziţia este componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului și Regalitatea”, proiectul  realizat de Uniunea Arhitecţilor din România în parteneriat cu Academia Română – Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi Muzeul Municipiului Bucureşti.  

FINANTATOR

Acest proiect cultural a fost finanțat în 2017 în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.