Vineri, 29 mai, este ultima zi în care se mai pot depune dosare în cadrul programului de finanțare nerambusabilă Ești București, lansat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București la începutul lunii mai.  

 

Proiectul Ești București este unul dintre programele ARCUB prin care se urmărește dezvoltarea vieții culturale a capitalei, acest program de finanțare urmărind promovarea patrimoniului cultural artistic. Această sesiune de finanțare derulată de ARCUB are ca obiective principale susținerea și promovarea valorilor culturale prin intermediul programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, care au la bază o prezentare activă a diversității conținuturilor și expresiilor artistice. 

 

Domeniile culturale de referință vizate prin programul de finanțare nerambursabilă Ești București sunt: Arte vizuale; Artele spectacolului, fără a se limita însă la teatru, muzică, dans; Educație prin cultură; Film (eveniment, festival). 

 

Anul acesta, vor avea prioritate ofertele culturale din domeniile mai sus amintite, care ating următoarele puncte:

pun în valoare identitatea culturală locală și modalitățile de integrare a acesteia în spațiul european;

utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și activarea urbană; 

urmăresc contribuția artei la înlăturarea/diminuarea stereotipurilor și la schimbarea mentalităților;

pun în valoare clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală/comunitară;

oferă fiecărui copil/tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, posibilitatea de a participa la evenimente culturale de valoare, în interiorul sau în afara școlii;

oferă fiecărui copil/tânăr oportunitatea de a-și aprofunda interesul sau talentul pentru expresiile artistice, în cadrul sau în afara școlii;

au drept scop formarea profesională în sectorul artei și culturii, la standarde competitive la nivel european și internațional;

promovează schimbul de experiență între creatori/organizații care dezvoltă propuneri/proiecte culturale 

 

Suma totală disponibilă pentru sesiunea de finanțare nerambursabilă în cadrul Ești București este de 4.500.000 lei, iar solicitanții vor putea beneficia de un plafon maxim de finanțare de 70.000 lei pentru fiecare proiect în parte. 

 

Pentru a primi finanțare nerambursabilă pot aplica persoane fizice autorizate, asociații, fundații și instituții publice de cultură înființate în condițiile legii române (altele decât cele din subordinea Primăriei Municipiului București) și societăți comerciale autorizate care derulează activități culturale. În cadrul acestei sesiuni de finanțare, solicitanții pot depune maxim 2 oferte culturale.

 

Informații suplimentare privind conținutul dosarelor de aplicație, detalii referitoare la modalitatea de transmitere a acestora, precum și procedura de selectare și evaluare a propunerilor de proiecte sunt disponibile la secțiunea Finanțare. Pentru eventuale clarificări, toți cei interesați să beneficieze de finanțare în cadrul programului Ești București pot trimite un e-mail pe adresa finantare@arcub.ro.