JURIZAREA IDEILOR. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI SELECȚIE

PENTRU ETAPA 1: PROPUNEREA DE IDEI

Eligibilitatea propunerilor de idei va fi verificată de către Fundația Comunitară București care va analiza formularul de înscriere completat, aplicantul și proiectul după următoarele criterii:

 

Formularul de înscriere

  • Este completat în limba română;
  • Este completat integral, în toate secțiunile sale;
  • Este completat până cel târziu pe data de 1 august 2017, ora 23:59 (cu excepția cazului în care organizatorii anunță în mod public prelungirea perioadei de aplicații).

 

Aplicantul:

  • Grupul are în componența sa minimum trei membri, cu roluri active în dezvoltarea și implementarea proiectului.

Proiectul:

  • Urmează să fie implementat în București;
  • Se adresează unei comunități dintr-un cartier bucureștean;
  • Este de interes general și nu realizează activități cu scop comercial sau de natură politică;
  • Permite implicarea activă a membrilor comunității în dezvoltarea, realizarea sau utilizarea proiectului;
  • Poate avea ca parteneri diverse organizații, dar aparține grupului și nu respectivelor organizații.

 

 

JURIZAREA PROIECTELOR. CRITERII DE SELECȚIE

PENTRU ETAPA 2 – SELECȚIA DE IDEI DE PROIECTE

 

Nr. Criteriu de evaluare Punctaj Pondere Medie
 1 Proiectul răspunde la o nevoie culturală, de recreere, socializare sau de petrecere a timpului liber în cartier. 5 40%  
2 Proiectul presupune implicarea vecinilor în dezvoltarea ideii propuse. 5 25%  
3 Proiectul încurajează colaborarea între mai multe grupuri de vârstă. 5 5%  
 

 

 

4

Proiectul prevede mobilizarea unor resurse* din comunitate: de la expertiza locală punctuală (grădinărit, mecanică, sport), până la spații** neutilizate sau care pot fi folosite, temporar, în alt scop.

*resurse: magazine de cartier, locuitori cu vechime, expertiză punctuală, spații alternative.

**spații: scara de bloc, centrala termică, zonele verzi dintre blocuri, acoperișul blocului, maidanul, curtea școlii, curtea bisericii, parcurile etc.

5 15%  
 

5

Proiectul se inspiră din sau explorează istoricul cartierului. 5 5%  
6 Proiectul implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare și/sau se adresează unui cartier periferic. 5 5%  
7 Proiectul utilizează, chiar și temporar, spații publice nefolosite/subutilizate sau conferă o utilitate alternativă unui spațiu existent. 5 5%  
8 Comentariile juriului  
  TOTAL 35 100% 5

 

Ideile de proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu în mod satisfăcător

4 – proiectul întrunește în mod satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

 

 

 

 

 

JURIZAREA PROIECTELOR. CRITERII DE SELECȚIE

PENTRU ETAPA 4 – SELECȚIA PROIECTELOR FINALISTE

 

Nr. Criteriu de selecție Punctaj Pondere Medie
1 Scopul proiectului este clar și realizabil. Activitățile/metodele propuse sunt clar descrise și conduc la realizarea rezultatelor în perioada de timp asumată. 5 15%  
2 Implicarea activă a locuitorilor din cartier este descrisă și realistă. 5 20%  
3 Rezultatele proiectului sunt clare, relevante pentru grupul țintă/comunitatea locală și măsurabile. Rezultatele sunt evaluabile prin metode clare și corespunzătoare. 5 20%  
 

4

Sunt prevăzute posibile riscuri precum și soluții de a le contracara.  Proiectul este realist și are șanse mari să fie pus în practică. 5 15%  
5 Bugetul este clar și realist. 5 15%  
6 Abordarea proiectului cuprinde elemente inovatoare. 5 5%  
7 Planul de comunicare al proiectului este clar și relevant pentru rezultatele prevăzute și pentru grupurile țintă. 5 10%  
  TOTAL 35 100% 5

 

Proiectele se vor nota de la 1 la 5 după cum urmează:

1 – proiectul nu întrunește deloc acest criteriu de selecție

2 – proiectul întrunește parțial acest criteriu de selecție

3 – proiectul întrunește acest criteriu de selecție, însă nu în totalitate/nu în mod satisfăcător

4 – proiectul întrunește în mod satisfăcător acest criteriu de selecție

5 – proiectul întrunește în totalitate acest criteriu de selecție

 

NOTĂ:

Vor fi produse doar proiectele care obțin cel puțin media 4 dintr-un maxim de 5.

 

 

 

 

SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR

Hotărârea juriului privind rezultatele selecției de idei de proiecte, respectiv de selecție de proiecte poate fi contestată în termen de 3 zile de la anunțarea publică a rezultatelor. Contestațiile se depun sau vor fi transmise la Fundația Comunitară București până la termenul menționat mai sus, și se soluționează în termen de maxim 3 zile de la primire, de comisia de soluționare a contestațiilor, formată din 3 specialiști independenți.

Rezultatele finale – după soluționarea contestațiilor depuse – vor fi făcute publice, în termen de 24 de ore de la finalizarea lucrărilor comisiei, la adresa www.arcub.ro.

Pentru etapa selecției de idei (etapa 2), perioada de depunere și soluționare a contestațiilor este 16-20 august 2017. Pentru etapa selecției proiectelor ce vor fi produse (etapa 4) perioada de depunere și solutionare a contestațiilor este 19 – 22 septembrie 2017.

 

JURIU

Componența juriului

 

Comisia de selecție al programului de microgranturi este formată din 5 persoane:

Vera Marin – arhitect urbanist, lector universitar, președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană

Anca Râpeanu – bibliolog, manager, Biblioteca Metropolitană București

Irina Paraschivoiu – specialist în dezvoltare urbană și regională, co-fondator UrbanInc

Vlad Tăușance – specialist în comunicare online, strateg Argo Media, co-fondator Creative Fitness Studio, Fundația Friends For Friends

Roxana Bedrule – manager cultural, coordonator grupuri de lucru pentru programul de candidatură a Bucureștiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii, București 2021

 

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din:

Oana Preda – director, CeRe

Rucsandra Pop – artist independent și director de program, Asociația pentru Relații Comunitare

Luiza Zamora – istoric de artă și coordonator Fondul Științescu, Federaţia Fundaţiile Comunitare din România

 

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.