ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, în parteneriat cu Asociaţia Renaşterea Obiceiurilor şi Tradiţiilor Româneşti, deschide suita de evenimente dedicate Anului Brâncoveanu, la împlinirea a 300 de ani de la martiriul sfinţilor Brâncoveni, cu filmul „Un chip de lumină – Arhimandritul Ioan, stareţ al mânăstirii Hurezi între anii 1692 – 1726’’; personaj aproape necunoscut până astăzi, care ni se dezvăluie acum.

Personalitate deosebită în vremea Domnului Constantin Brâncoveanu, Arhimandritul Ioan împlineşte porunca voievodului de a zidi marea lavră de la Hurezi, cu o arhitectură spaţială a cărei formă este puţin cunoscută: o cruce pe pământul Olteniei, ce poartă la extremităţi patru schituri care înconjoară biserica centrală Sf. Împăraţi Constantin şi Elena. Părintele Ioan le gândise ca locuri de retragere, asceză şi rugăciune.

             Pentru marea lucrare pe care o gândise în Ţara Românescă, de a întemeia lavra de la Hurezi ca un puternic aşezământ monahal cu viaţă de obşte, ce trebuia să apere ortodoxia şi s-o întărească, dar şi ca centru de artă şi cultură brâncovenească, Constantin vodă Brâncoveanu avea nevoie de virtuţile unui om al lui Dumnezeu, ziditor în cele pământeşti, dar şi în cele ale duhului. Îl va alege pe ieromonahul Ioan din mânăstirea Negru Vodă din Câmpulung Muscel, întemeiată de Matei Basarab, care a reprezentat cel mai puternic centru cultural al secolului al XVII-lea, dar şi prima aşezare monahală cu viaţă de obşte din Ţara Românescă. În acest spaţiu, Ioan va fi stareţ timp de 3 ani. În anul 1692, vodă Brâncoveanu îi încredinţează marea lucrare de la mânăstirea Hurezi, ridicându-l la rang de arhimandrit, în acelaşi timp numindu-l şi egumen. La vremea sa, stareţul Ioan de la Hurezi a fost considerat cel mai iscusit ctitor şi ispravnic de biserici şi mânăstiri din Ţara Românească. El poate fi privit ca un model pentru prezent; profunzimea sa intelectuală şi spirituală se îmbină cu un spirit practic, pragmatic şi inovator. 

 

„Zideşte\’\’ pentru lumea de atunci, zidire ce dăinuie şi acum: din tot sufletul meu, cu toată osârdia, subliniează  părintele Ioan, ca lucru ce trebuie bine făcut, ca un dar Cerescului Împărat, să rămână spre pomenirea lui şi-a celor ce s-au nevoit pe lângă el.

 

Proiecţia filmului va avea loc sâmbătă, 15 martie 2014, ora 14.00, la Sala ARCUB din Str. Batişte nr.14. Durata filmului este de 40 de minute.

Accesul la eveniment este gratuit.