Având în vedere afirmațiile apărute în presă, potrivit cărora ARCUB a înaintat cereri de finanțare fără a justifica necesitatea fondurilor solicitate, ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București face următoarele precizări:

La începutul lunii martie a anului curent, Consiliul General al Municipiului București a aprobat bugetul instituției noastre.

Având un buget aprobat, lunar, pe baza unui necesar bugetar, insoțit de o notă de fundamentare, transmise către Direcția Buget din cadrul Primariei Municipiului București, instituția primește alocația bugetară estimată a fi cheltuită în luna respectivă, atât pe baza contractelor încheiate și finalizate în luna anterioară, cât și în baza unor calcule estimative cu privire la contracte viitoare cu finalizare în acea lună.

Până în luna aprilie 2016, nota de fundamentare a bugetului solicitat a stat la baza transmiterii necesarului lunar, fiind suficientă, fără alte documente justificative, deoarece nu ne aflam în situație de decont de cheltuieli, ci de angajare, ordonanțare și plată a unui buget aprobat.

Este un neadevar că ARCUB nu a prezentat nicio justificare a necesității sumelor solicitate, deoarece, prin natura sa, nota de fundamentare transmisă lunar conține informații cu privire la proiectele organizate și categoriile de cheltuieli ce urmează a fi acoperite.

Începând cu data de 4 mai, la solicitarea verbală a reprezentanților Direcției Buget din cadrul PMB am transmis necesarul bugetar, însoțit de nota de fundamentare aferentă, către cabinetul Primarului General, pentru  a fi aprobată. Era pentru prima data cand ni se solicita acest lucru.

De la acel moment au fost transmise, atât la cabinetul Primarului General cât și către Direcția Generală Economică și Direcția Buget nu mai puțin de 8 adrese în care solicitam transmiterea bugetului aferent lunii mai, în care arătam situația deosebită în care se găsea instituția, cu peste 20 de proiecte derulate în acest timp și 900 de contracte finalizate și neonorate, precum și faptul că nici unei alte instituții din subordinea PMB nu i-a fost impusă această restricție. Am atras atenția și asupra faptului că se va ajunge la plata unor penalități și asupra posibilității apariției unei campanii de denigrare  a activității derulate de ARCUB și implicit a imaginii Primăriei București. Am menționat, de fiecare dată, sub semnătură, că sumele solicitate se încadrează în bugetul aprobat al instituției. De asemenea pe lângă aceste adrese au fost transmise, ori de câte ori au fost solicitate, documente justificative (facturi, copii ale unor contracte).

La data de 02.06.2016 transmiteam deja necesarul bugetar și nota de fundamentare aferente lunii iunie, care cuprindea și sumele restante, nevirate în luna mai, necesar semnat de dl. Viceprimar Mircea Raicu care, la momentul respectiv, preluase atribuțiile de Primar General, prin delegație, pentru câteva zile. Cu toate acestea, deși necesarul astfel întocmit și semnat de dl. Viceprimar a fost transmis Direcției Buget, nu a fost primită nicio sumă aferentă proiectelor culturale pentru luna mai, ci doar 30% din alocația solicitată pentru luna iunie, numai în baza unor facturi scadente, ca documente justificative pentru transmiterea acestor sume.

Cu toate acestea, ARCUB, ținând cont de bugetul aprobat, a dus la îndeplinire planul de activități pentru lunile mai și iunie, organizând evenimentele programate: evenimente și acțiuni din cadrul programului București – Capitală Europeană a Culturii în anul 2021; Festivalurile Spotlight, Sound and Vision, B-FIT in the street, Cișmigiul Copiilor; Cultură prin Muzică, 9 G; spectacolele de teatru: București – instalație umană, Schneider & Schuster, Am iubit, am purtat, am pierdut , Obsesii; expozițiile New Artist, Brancuși – omul și lucrurile, Artist la 30 de ani, CIRCUIT – o expoziție site-specific a unei noi generații de artiști, Romanian Design Week, Uși deschise la UNATC etc.