Proiect creat de Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane şi co-finanţat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti – Oraş deschis 2021

KATHE, AKANA! Festival Internațional de Teatru Rom este conceput ca o platformă culturală de prezentare, reprezentare, întâlnire și dialog ce promovează diversitatea culturală, non-discriminarea, accesul la cultură și educația culturală în direcția combaterii stereotipurilor negative în ceea ce privește romii. Festivalul completează spectrul cultural local, oferind ocazia de a avea acces la propuneri artistice recente, inclusiv din străinătate, funcționând și ca un vector de promovare a diversității culturale, de combatere a discriminării și stereotipurilor.

Datorită contextului istorico-social și cultural, marcat de discriminări, stereotipuri, vulnerabilitate, discrepanțe majore cu care comunitățile rome s-au confruntat, teatrul și dramaturgia rome au un evident caracter social, de oglindire a realităților socio-economice și culturale, revendicându-se la intersecția dintre activism socio-politic și arta implicată societal. 

Aftfel, prin tematicile abordate și estetici contemporane bazate pe documentarea realului și micro-istorii, teatrul rom dă voce problematicilor unor comunități rome și mixte, având astfel o incontestabilă relevanță prin oglindire/reprezentativitate și regăsire pentru comunitățile-sursă, sau altele similare, precum cele din cartiere Rahova/Uranus & Ferentari. 

Mai mult, prin dimensiunea de auto-reprezentare – artiști romi despre și pentru comunitate romă, spectacolele și evenimentele festivalului întăresc o identitate culturală pozitivă, fundamentul pentru o comunitate valorizată și o dinamică socială armonioasă. 

Timp de 8 zile, între 30 august și 6 septembrie 2021 Festivalul prezintă publicului nouă spectacole de teatru și cine-teatru, creații recente și premiere absolute realizate de artiste și artiști romi profesioniști din Austria, Germania, România, Ucraina și Ungaria. Selecția spectacolelor a fost făcută de directorul artistic al festivalului Alex Fifea, dramaturg, actor și regizor rom, împreună cu Rodrigo Balogh (HU), Mihaela Drăgan (RO) și Andrei Șerban (RO); fiecare spectacol/proiecție va fi urmat(ă) de un dialog cu publicul.

În plus de spectacole, prezentate la Teatrul Evreiesc de Stat, online dar și în aer liber, in Ferentari/Sector 5, festivalul include și organizarea de ateliere în comunitatea romă și o întâlnire profesională a managerilor și producătorilor de teatru rom. 

Festivalul este acompaniat de crearea unui dosar tematic Teatrul Rom realizat în parteneriat cu revista SCENA.RO, și publicat online si onffline în ediția de toamnă (octombrie 2021) ce va cuprinde interviuri, articole, materiale teoretice.

Scopul proiectului este promovarea și vizibilizarea culturii rome autohtone și din restul Europei către un public cât mai larg și divers din România, pentru a crește gradul de conștientizare asupra existenței acestei culturi în rândul publicului majoritar și pentru a crea sentimentul de mândrie și apartenență în rândul publicului rom, totodată creând o platformă de comunicare și vizibilitate pentru artistele și artiștii romi.

Program și detalii aici

Despre Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane

Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane (APAC) a fost înființată în anul 2010 cu scopul de a promova și susține artisteși artiști din sfera artelor contemporane vizuale și performative, de a facilita producția de artă contemporană și teatru independentși de a încuraja accesul și participarea directă în proiecte a unor audiențe cât mai largi și diverse. 

Proiectele asociației vizează inclusiv și cu precădere beneficiari din categorii vulnerabile, diverse și/sau marginalizate etnic, rasial, social, din punctul de vedereal identității de gen sau al neuro tipicității, prin abordări artistice intersecționale, feministe, angajate. 

Prin activitățile desfășurate până în prezent, APAC și-a propus să identifice și să exploreze artistic probleme și teme de reflecțiesociale și/sau politice, să creeze platforme de lucru în comun și rețele de solidarizare între lucrătoarele și lucrătorii în artă șicultură, să susțină artistele și artistele mame iar în măsura în care este posibil, să intervină prin artă, educație artistică sau practicicreative conexe în situații și comunități marginalizate. 

În intervalul 2014-2017 a organizat anual festivalul Bucharest Art Week, fiecare dintre ediții abordând o temă cu conotații socio-politice.

În 2013 APAC a deschis spațiul colaborativ de producție, laborator și expunere ARTHUB Bucharest (cu personalitate juridică din 2017), care își stabilește ca priorități delucru: implementarea de soluții sustenabile pentru problema spațiilor de creație/producție pentru artă și teatru independent și consolidarea unei comunități artistice incluzive și solidare. 

În anul 2017 a organizat o primă ediție pilot a unui festival de teatru rom ”Microfestival de teatru și cultură romă Flower Power” care s-a desfășurat la București și în comuna Jilava.

APAC participă în proiectul de cooperare European Roma Theatre – Contemporary CulturalHeritage Shapes Our Future (2021-2022) în programul Creative Europe, derulând totodată și proiectul multianual Urban Roma, stories to spread co-finanțat de AFCN. Cele două proiecte construiesc cadrul unei abordări sistemice și de durată în privința dezvoltării și promovării teatrului rom în țară și pe plan European după cum și consolidarea unei rețele de teatre și colective rome de pe întregul continent.

Dintre spectacolele produse de APAC amintim: ”Bambina, regina florilor” 2017 cu Alex Fifea, Andrei Șerban, Zita Moldovan, Cătălin Rulea, Mamiru, Nicu Dorel //  ”Spaghete cu pâine” 2019 de/cu Alex Fifea, consultanti regie: Paua Dunker, Vera Ion // ”Infinit pozitiv” 2020 de/cu Alex Fifea, Mădălina Brândușe, Paula Dunker, Nona Șerbănescu.

Foto via Asociația pentru Promovarea Artelor Contemporane