Componența juriului

 

Comisia de selecție a programului de microgranturi este formată din:
Vera Marin – președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană
Anca Râpeanu – manager, Biblioteca Metropolitană București
Luiza Vasiliu – editor coordonator, Scena9
Alexandra Ștef – curator transversal, activare și implicare Comunități
Irina Paraschivoiu – curator echipa Microtopii

 

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din:
Oana Preda – director, CeRe
Rucsandra Pop – artist independent și director de program, Asociația pentru Relații Comunitare
Roxana Bedrule – echipa de coordonare București 2021/ARCUB

 

Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește proiectul respectiv.