Duminică, 26 octombrie – ora 16.00, Librăria Humanitas Cişmigiu

 

Caragiale după Caragiale. Arcanele interpretării: exagerări, deformări, excese de Angelo Mitchievici  (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014)

Caragiale şi caragialismul au intrat în metabolismul culturii şi civilizaţiei româneşti, iar felul în care reacţionăm la cele două instanţe constituie în sine un test estetic, etic şi, nu în cele din urmă, noetic. Confruntarea cu Caragiale şi caragialismul nu poate fi evitată, nici chiar de cei care nu-i citesc opera, pentru că Lumea lui Caragiale a devenit parte din lumea în care trăim, s-a mulat pe reflexele noastre mentalitare, ne-a modelat gesticulaţia cotidiană, atît în spaţiul public, cît şi în cel privat, şi a configurat o stilistică particulară, un indelebil profil identitar. Ce e de făcut? Să ne privim cît mai adînc în această oglindă, să ne cunoaştem mai bine, să ne lăsăm posedaţi de geniul lui Caragiale, să devenim caragialieni, adică înţelepţi, buni şi ironici.

Prezintă: Dan C. Mihăilescu

 

 

În dialog cu anticii de Alexandra Ciocârlie (Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014)

Alexandra Ciocârlie s-a făcut remarcată prin efortul de a menţine viu interesul pentru literatura antică la cititorii români de astăzi. Este autoarea unei monografii despre Iuvenal, a unei cărţi consacrate Cartaginei, aşa cum au perceput-o scriitorii Romei, şi a numeroase eseuri despre poeţi, prozatori şi dramaturgi greci şi latini. Noutatea, în cazul de faţă, este că nu se mai ocupă de autori antici, ci de felul cum s-au reflectat şi cum au fost interpretate temele acestora în operele dramaturgilor români.

Prezintă: Marina Constantinescu

 

 

Luni, 27 octombrie – ora 16.00, Librăria Humanitas Cişmigiu

Infinitul dinăuntru de Vlad Zografi (Editura Humanitas, Bucureşti, 2012)

„Ce anume, exact, e această carte mi-e foarte greu să spun. Ea constă din şase capitole, pe care sunt tentat să le numesc povestiri, iar fiecare povestire porneşte de la o întrebare, o problemă pe care vrea s-o lămurească. Toate cele şase puncte de pornire, precum şi drumul urmat de povestiri, ţin de teatru şi literatură, dar miza întrebărilor depăşeşte aceste domenii, vizează un grad mai mare de generalitate: omul, societatea, istoria. S-ar putea înţelege de-aici că aveţi în faţă o carte cu pretenţii filozofice, dar o asemenea afirmaţie mi se pare excesivă -autorul este pur şi simplu scriitor de piese de teatru, fără vreo pregătire filozofică sistematică. Apoi, problemele ridicate de povestiri îşi au rădăcinile în frământări pragmatic-concrete legate de punerea în scenă şi de literatură. Se întâmplă însă că asemenea detalii tehnice ascund mai mult decât ni se pare la prima vedere şi ne conduc treptat în direcţii nebănuite. Într-un fel, această carte e pariul că din materia teatrului şi a literaturii se poate obţine o construcţie, dacă nu impecabil articulată, măcar deschisă către speculaţii coerente.” (Vlad Zografi) 

 

 

Toate minţile tale, piese de Vlad Zografi (Editura Humanitas, Bucureşti, 2011)

„Mărturisesc că nu citesc cu plăcere teatru contemporan. Dar piesele lui Vlad Zografi sunt într-adevăr spectacol, încă de la citire: se aud (sunt polifonice ca o compoziţie muzicală) şi se văd, te fac să aştepţi cu nerăbdare să fie jucate pe scenă. Nu seamănă deloc cu ce se compune azi, curajul autorului este de a merge contra curentului, iar oferta pentru actori e maximă.

Calitatea cea mai importantă a pieselor lui Vlad Zografi este că nu plictisesc. Poveştile sunt simple, tensionate şi se încheagă în jurul unui miez: grotescul istoriei în prima (Iosifescu), timpul reversibil şi întâlnirea cu celălalt în cea de-a doua (Planeta Marte), limitele gândirii şi disoluţia raţiunii într-a treia (Toate minţile tale) şi, în ultima, turismul ca metaforă a vieţii (Oscar şi Cremona). În toate laolaltă se simt neliniştile lumii de azi. O imaginaţie de îndrăzneţ arhitect teatral şi o inimă de poet dau concreteţe acestor întâmplări care-şi cuce-resc imediat spectatorul. Ne recunoaştem în ele împreună cu lumea în care trăim, şi totuşi ne iau prin surprindere.” (Ioana Pârvulescu)

 

Prezintă: Marina Constantinescu, Liviu Ornea

 

 

Marţi, 28 octombrie – ora19.00, Librăria Humanitas Cişmigiu

Cortina sau fisura lumii de George Banu (Editura Humanitas, Bucureşti, 2012)

Cortina e un simbol al teatrului, dar, George Banu demonstrează în cartea sa aparută la editura Humanitas ca ea se extinde la scena lumii, ca protagoniştii sociali, asemeni unor actori, apar dintotdeauna asociaţi cortinei ce le confirmă prestigiul şi subliniază rolul jucat pe \”scena lumii\”. Cortina a fost iubită şi detestată în teatru, nu contează, dar ea, prezentă sau absentă, persistă pe plan imaginar ca simbol al separării şi al… revelaţiei. Când reală, când imaginară, cortina rămâne prezentă pentru a aminti că lumea nu e omogenă ci divizată, că plăcerea spectatorului constă tocmai în confruntarea cu aceasta fisură ce ne invită să descoperim ceea ce se ascunde dincolo de \”cortină\” şi, doar atunci, să ne bucurăm de accesul la unitatea lumii. Unitate nu moştenită, ci cucerită. 

Prezintă: George Banu, Marina Constantinescu, Adam Biro, Lidia Bode, Eliza Păuna

 

Joi, 30 octombrie – ora13.00, Teatrul Naţional, Sala Mică

Scena modernă. Mitologii şi miniaturi de George Banu, traducerea Vlad Russo (Editura Nemira, Bucureşti, 2014) 

Spectator european, spectator implicat, George Banu propune o privire poetică asupra scenei moderne, ale cărei „mitologii“ le sesizează şi le degajează. Cartea lui expune aceste cristalizări pasagere ale spectacolului contemporan graţie unor „miniaturi“ care, reunite aici, îi revelă originalitatea. Nu o panoramă neutră, văzută din „perspectiva păsării“, ci un tablou personal, pornind de la „privirea de aproape“ pe care autorul o adoptă şi o cultivă. Scena goală şi Agresiunea urâtului, Zăpada şi Publicul pe scenă, Muzica live şi Obiectele multiplicate… iată câteva dintre crochiurile reunite acum. Scena modernă. Miniaturi şi mitologii invită la un voiaj unic, cu George Banu în postura de ghid care ne orientează în „multiplicitatea“ spectacolului actual, ai cărui martori suntem. „O multiplicitate extremă nu e însă contrariul unui haos“, spunea Nietzsche, iar cartea de faţă o confirmă.

Prezintă: George Banu, Valentin Nicolau

 

Sâmbătă, 1 Noiembrie – ora16.00, Librăria Humanitas Cişmigiu

Utopii performative. Artişti radicali ai scenei americane în secolul 21 de Cristina Modreanu (Editura Humanitas, Bucureşti, 2014)

Având mereu în centrul său întrebarea acută «ce înseamnă să fii contemporan astăzi?», scena americană, în special cea new-yorkeză, se bazează, în încercarea sa de a redefini rolul artei în societate, pe redescoperirea din perspective inedite a reperelor trecutului, pe observarea critică a prezentului, dar şi pe o curajoasă prefigurare a viitorului, în care sunt încorporate inovaţii din toate domeniile, în încercarea de imaginare a profilului reconfigurat al omului în epoca digitală. (Cristina Modreanu)

Mi se pare important faptul subliniat de autoare că mulţi dintre cei despre care scrie au un mod intens critic de a se raporta la societatea lor şi la problemele timpului pe care îl trăiesc. Fie că sunt declarat politice sau în tangenţă cu politicul, fie că sunt critice, examinând mişcarea unor idei în societate şi exprimând radical o viziune interogativă, spectacolele, performanceurile lor creează dinamica specială a unor arte care nu mai sunt «arte» ca atare, ci discursuri vizual-performative despre natura fiinţei umane într-un prezent polimorf. (Marian Popescu)

Prezintă: Visky Andras

 

 

Label Curtain. Private Theater Dictionary de Tompa Gábor, desene de Orsolya Láng, traducerea în limba engleză Elöd Márton şi Gábor Tompa (Editura Bookart, Miercurea Ciuc, 2014)

Label curtain, micul dicționar teatral al lui Tompa Gábor, prezintă esenţa lumii teatrale a regizorului. Dicţionarul însumează, în format de lexicon, ideile centrale ale mai multor discuţii şi interviuri ale regizorului. Definiţiile, grupate în jurul operei de o viaţă a lui Tompa Gábor, în jurul teatrului şi literaturii, sunt rupte de la nivelul experienţelor empirice şi sunt transpuse la un alt nivel, mult mai filosofic. Iar prin ilustraţiile aflate în armonie cu conţinutul cărţii şi prin forma ei, aceste definiţii se transformă într-o operă de artă de sine stătătoare. 

Publicat în 2010 în limba maghiară, volumul apare acum în varianta engleză, la aceeaşi editură, în aceleaşi condiţii grafice excelente.

Prezintă: George Banu