Documentele Programului Cultural București 555: 

  1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural București 555
  2. Ghidul Solicitantului
  3. Anexele:

– Anexa 1 – Cererea de finanțare

– Anexa 2 – Declarație a beneficiarului

– Anexa 3 – Contract de finanțare

– Anexa 4 – Raport narativ

– Anexa 5 – Raport financiar

– Anexa 1 la Contract – Buget de cheltuieli

– Anexa 2 la Contract – Grafic de finanțare

  1. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și comisiilor de soluționare a contestațiilor
  2. Siglele ARCUB și PMB
  3. Instructiunile de dimensionare și pozitionare Sigle 555

Programul de depunere al dosarelor este de Luni-Vineri între orele 9.30-17.00. În ultima zi de depunere (4 iunie 2014), după ora 18.00 nu se mai primesc dosare.

Pentru eventuale clarificări ne puteți contacta la adresa: finantare@arcub.ro.