15.03.2016

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB lansează pentru anul 2016 programul de finanțare nerambursabilă sub denumirea București – Orașul in-vizibil.

Prioritățile de finanțare în anul 2016 au în vedere ofertele culturale care:

  • pun în valoare identitatea culturală locală și modalitățile de integrare a acesteia în spațiul european;
  • utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și activarea urbană;
  • pun în valoare clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală / comunitară;
  • oferă fiecărui copil/tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, posibilitatea de a participa la evenimente culturale de valoare, în interiorul sau în afara școlii;
  • încurajează participarea generalizată și echilibrată a tuturor cetățenilor la sistemul cultural, in special a locuitorilor din zonele periferice ale capitalei;
  • promovează schimbul de experiență între creatori/organizații care dezvoltă oferte culturale de calitate și noi tipuri de public.

Domeniile culturale de referința:

  • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, colaj, artă textilă, design, arhitectură, proiecte curatoriale)
  • Artele spectacolului (teatru, dans, muzică*)
  • Film (numai festival);
  • Educație culturală