Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesând PLATFORMA DE APLICARE ONLINE până la data de 9 iunie 2017 orele 17:00, cu respectarea  ”Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB.

De asemenea, în documentul atașat găsiți câteva clarificări privind înscrierea și mai multe noutăți din regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile.
ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro; și administrativ la adresa: finantare@arcub.ro;

Mai multe informații despre programul cultural găsiți în Anunțul public afișat.

Documentele Programului cultural București – Oraș participativ.

 1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural
 2. Regulamentul de finanțare
 3. Anexele regulamentului:
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și acțiuni culturale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 2 – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 4 – Contract de finanțare nerambursabilă cu următoarele anexe:
  • Buget de cheltuieli pentru suma aprobată
  • Grafic de finanțare nerambursabilă
 • Anexa 5 – Raport de activitate narativ (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 6 – Raport financiar (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 7- Declarație de confidențialitate si imparțialitate (este adresată membrilor comisiei)
 • Anexa 8 – Declarație de parteneriat (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere privind taxele și impozitele locale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 11 – Raport de diseminare (pentru etapa de decontare)

4. Calendarul programului (modificat)

5. Siglele ARCUB si PMB (ZIP)

6. Instrucțiunile de dimensionare si poziționare Sigle ( ZIP).

Modele documente: