Dacă aveți întrebări specifice pentru Programul de Finanțare nerambursabil „Bucureşti – Oraş deschis” vă rugăm să ni le trimiteți pe adresa finantare2021@arcub.ro.

Răspunsurile le veți găsi, în cel mai scurt timp, în această secțiune.

 

Da, este nevoie de trei oferte. Conform procedurii de decontare a cheltuielilor, prevăzute la punctul 4.5 în Regulamentul privind acordarea finanțărilor nerambursabile pentru 2021, în functie de tipul cheltuielilor, se impun documente care să ateste efectuarea prospectului de piață și fundamentarea sumelor.

Nu, nu este nevoie ca CV-urile să fie semnate.

Conform Regulamentului, prin contribuție proprie se înțelege: cheltuieli eligibile presupuse de realizarea ofertei culturale suportate de către solicitantul finanțării, din surse proprii sau atrase.

Conform punctului 2.3 Criterii de eligibilitate a ofertei culturale din cadrul Regulamentului, proiectul propus în cererea de finanțare poate fi considerat eligibil dacă:

  • perioada de desfășurare a proiectului nu depășește data prevăzută în anunțul de participare, respectiv 15 noiembrie a anului calendaristic.

Nerespectarea acestor prevederi poate atrage după sine descalificare proiectului.

Da, este necesar sa cuprindeți în buget toate activitățile proiectului cultural, nu doar activitățile pentru care solicitați finanțare din partea ARCUB.

Nu este nevoie ca documentele să fie autentificate la notar. Este suficientă semnătura reprezentatului legal.

Nu există o limită procentuală legată de onorariile colaboratorilor. Onorariile se regăsesc la poziția 1 din Anexa 2 – Bugetul proiectului.

În măsura în care de la data emiterii certificatului constatator și până la data depunerii nu au intervenit modificări în cadrul societății, atunci certificatul poate fi folosit în cadrul prezentei sesiuni.

Oferta culturală depusă se încadrează într-unul dintre cele trei nivelul în funcție de bugetul solicitat în cererea de finanțare.

Documentele se pot trimite într-un singur document pdf. Dacă este prea mare, poate fi comprimat sau trimis prin wetransfer. Vă recomandăm să copiați link-ul de transfer în mailul în care trimiteți aplicația.

Da, toate aceste documente pot fi anexate cererii de finanțare. Dacă sunt relevante în susținerea cerințelor din Regulament, cu siguranță vor fi luate în calcul.

Regulamentul prevede că pot avea loc 2 realocări bugetare de maxim 10% dintr-o linie bugetara modificată. În măsura în care cheltuielile sunt încadrate în categoria celor eligibile, se pot face orice modificări în condițiile prevăzute de regulamentul de finanțare.

Regulamentul prevede că pot avea loc 2 realocări bugetare de maxim 10% dintr-o linie bugetara modificată. În măsura în care cheltuielile sunt încadrate în categoria celor eligibile, se pot face orice modificări în condițiile prevăzute de regulamentul de finanțare.

Da, este eligibil. Conform punctului 2.3 al Regulamentului - Criterii de eligibilitate ale ofertelor culturale "perioada de desfășurare a proiectului nu depășește data prevăzută în anunțul de participare, respectiv 15 noiembrie a anului calendaristic". Acest termen se referă la perioada de desfășurare a proiectului, nu la cea a decontării și raportării.

Organizația dumneavoastră este responsabilă pentru toate aspectele organizatorice, inclusiv avize și autorizatii, însă ARCUB vă poate sprijini în aceste demersuri.

Conform Regulamentului, proiectele se vor desfășura în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanțare și data de 15 noiembrie 2021.

Toate proiectele depuse de aplicanții care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de finanțare au șanse egale de a fi selectatate pentru finanțare.

Ofertele atașate trebuie să reflecte realitatea pieței și să vă ajute la contractarea unor sume corecte și cât mai avantajoase pentru proiectul dumnevoastră. Dacă ofertele sunt actuale, acestea pot fi folosite ca prospect al pieței.

Numărul de semne pe care trebuie să îl conțină descrierea unui câmp din cererea de finanțare reprezintă numărul de caractere fără spații.

Începând cu această sesiune, finanțările acordate de ARCUB nu mai sunt alocate pe domenii artistice (unul dintre motive fiind și acela că multe proiecte au un caracter interdisciplinar), ci pe ariile tematice ale acestei sesiuni, care corespund obiectivelor stabilite pentru acest an, cu prioritățile specifice pentru fiecare arie tematică, respectiv:

  1. Susținerea unei participări cât mai largi și mai implicate a cetățenilor orașului
  2. Activarea cartierelor și a spațiului public
  3. Dezvoltare, inovare și reziliență în sectorul cultural

Orice entitate care îndeplinește criteriiile de eligibilitate menționate în Regulament poate aplica în cadrul sesiunii de finanțare în calitate de solicitant.

Pentru a verifica disponibilitatea spațiilor ARCUB, vă recomandăm să transmiteți o solicitare înainte de depunerea proiectului pe adresa de mail: secretariat@arcub.ro.

Documentele organizației vor fi depuse așa cum sunt ele în vigoare la data depunerii cererii de finanțare. În momentul în care apar modificări statutare, organizația are obligația de a notifica finanțatorul cu privire la aceste modificări.

Spațiul de desfășurare al proiectului se poate modifica printr-o notificare înaintată finanțatorului, fără însă a implica modificări asupra bugetului.

Conform regulamentului, sunt necesare ambele certificate de atestare fiscală:

  • Certificatul eliberat de ANAF privind situația taxelor și impozitelor solicitantului, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii proiectului;
  • Certificatul privind impozite, taxe locale și alte venituri, eliberat de Direcția de Impozite și Taxe Locale, aflat în termenul de valabilitate la data depunerii.

Proiectele editoriale sunt eligibile în cadrul prezentei sesiuni de finanțare, cât timp producerea cărții nu conduce la obținerea de profit. Finanțarea proiectelor editoriale are la bază Legea nr. 186/2003 privind susținerea și promovarea culturii scrise. În sensul prevederilor Regulamentului programului de finanțare ”Bucuresti - Oraș deschis”, realizarea de profit se referă inclusiv la distribuția cărților și comercializarea acestora.

Având în vedere că bugetul alocat finanțării proiectelor culturale pentru anul 2021 este unul redus, în calitate de autoritate finanțatoare am ales ca programul ”București - oras deschis” să cuprindă proiecte desfășurate doar în municipiul București.

Ofertele de preț și dovada unui prospect de piață sunt documente care vor fi depuse în cadrul documentației de decont, nu la momentul depunerii cererii de finanțare.

Conform regulamentului, ofertele și implicit dovada efectuării prospectului de piață se vor depune în documentația de decont, nu în momentul depunerii cererii de finanțare.