Toate declarațiile fiscale se transmit electronic, pe baza unui certificat digital, iar începând cu 01.03.2022, documentele transmise de către persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică, PFA-urile, profesiile liberale, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, către ANAF, se fac exclusiv prin intermediul Spaţiul Privat Virtual. Așadar comunicarea cu organul fiscal se face exclusiv online, ceea ce necesită existența unei semnături electronice la nivelul fiecărei entități, semnătura ce poate fi utilizată și în cadrul aplicației de finanțare.

În sesiunea curentă, acest lucru nu este posibil.