Procesul de aplicare pentru sesiunea de finanțare ARCUB se desfăşoară exclusiv online, prin intermediul platformei https://arcub.submittable.com. Aplicațiile pot fi transmise până în data de 9 mai 2024, ora 17:00.

Vă recomandăm să finalizaţi procesul de înscriere înainte de termenul-limită pentru a evita aglomerarea platformei şi pentru a beneficia de asistenţă tehnică în eventualitatea în care vă confruntaţi cu dificultăţi tehnice.

Informații preliminare

  • Comunicarea cu aplicanții, solicitarea de clarificări, notificări cu privire la statusul aplicației și comunicarea rezultatelor diferitelor etape de evaluare și inclusiv etapa de contestații se desfășoară integral prin intermediul platformei online menționate;
  • Rezultatele pentru fiecare etapă vor fi publicate și pe site-ul www.arcub.ro;
  • Înscrierea în platformă și menținerea legăturii pe această cale este o condiție obligatorie de participare la sesiunea de finanțare curentă.

Documentația sesiunii de finanțare 2024:

  1. Anunț public de lansare a sesiunii 2024
  2. Regulamentul sesiunii de finanțare 2024
  3. Calendarul sesiunii de finanțare 2024
  4. Anexele Regulamentului: