Aflat la cea de-a doua ediție, Programul de microgranturi pentru proiecte comunitare(denumit în 2016 Generator și integrat în cadrul candidaturii București 2021) vizează oferirea de microgranturi pentru grupuri de inițiativă, cetățeni implicați în viața comunității și grupuri informale formate din minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic, dar care au în comun o viziune și un proiect și își asumă implementarea integrală a respectivului proiect. Ca și anul trecut, programul de microgranturi este implementat în parteneriat cu Fundația Comunitară București.

Valoarea totală a fondului se ridică la suma de 135.000 LEI brut, care va putea fi alocata unui număr maxim de 15 proiecte de activare culturală. Un grup poate înscrie un număr maxim de trei proiecte, dintre care un singur proiect va putea fi selectat pentru finanțare. Fiecare proiect selectat va primi suma maximă de 9.000 LEI brut.

Proiectele selectate vor fi implementate sub directa coordonare a aplicanților, iar bugetul proiectului va fi transferat în 3 tranșe: 35% avans (înainte de începerea perioadei de implementare), 35% (în funcție de ritmul de implementare) și 30% (după finalizarea proiectului).

Programul de microgranturi urmărește:

 • Activarea potențialului local de producție culturală prin încurajarea proiectelor mici, dar fezabile;
 • Coagularea comunității în jurul unui proiect cultural comun, în beneficiul tuturor și gestionat prin colaborare și implicare voluntară;
 • Încurajarea unei abordări de jos în sus, privind asumarea spațiul public și implicarea locuitorilor în viața comunității;
 • Regândirea relației dintre locuitori și instituțiile publice de cultură, văzute ca potențiali parteneri în animarea vieții din cartiere, prin dezvoltarea unei relații de încredere și colaborare.

Pot depune idei de proiecte grupuri de inițiativă, cetățeni și grupuri informale de vecini sau persoane fizice care intenționează să dezvolte un proiect cu potențial de coagulare a comunităților la nivelul cartierelor din București.

 • Pot aplica grupurile formate din membri ai unor organizații deja existente, cu condiția ca ideea de proiect să nu aparțină respectivei organizații.

Se pot depune proiecte care vizează:

 • Activități interactive culturale și comunitare care să stimuleze participarea civică și care să includă prioritățile cartierului și diverse practici culturale, să crească accesul la spațiile publice, să reducă barierele și birocrația care îl limitează;
 • Ateliere, expoziții, proiecții de film, cursuri, discuții de grup, prezentări, activități sportive, închiderea străzilor în weekend pentru diverse activități comunitare: gătit în comun, prânzuri comunitare, competiții sportive etc.

Sunt încurajate în mod special ideile de proiecte care vizează cartierele periferice și implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare.

Anunț public privind lansarea Programului de microgranturi pentru proiecte comunitare pentru anul 2017 „

ARCUB – Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București lansează în data de 4 iulie 2017, Programul de microgranturi pentru proiectele comunitare 2017, un apel de idei urmat de un incubator de proiecte comunitare adaptate nevoilor cartierelor Bucureștiului.

Proiectul inițiat de ARCUB și implementat în parteneriat cu Fundația Comunitară București are scopul de a contribui la descentralizarea ofertei culturale din oraș și are în vedere consolidarea și dezvoltarea capacității de organizare și acțiune a grupurilor informale și a persoanelor cu spirit de inițiativă și interes în dezvoltarea sectorului creativ din cartierele bucureștene.

Programul vizează oferirea de microgranturi, în urma procesului de selecție, pentru grupuri de inițiativă, vecini și prieteni împlicați în viața comunității.

Valoarea totală a fondului se ridică la suma de 135.000 RON brut, care va putea fi alocată unui număr maxim de 15 proiecte de activare culturală.

Fiecare proiect selectat va primi suma maximă de 9.000 RON brut. Proiectele selectate vor fi implementate sub directa coordonare a aplicanților, iar bugetul proiectului va fi transferat în 3 tranșe:

 • 35% avans (înainte de începerea perioadei de implementare),
 • 35% (în funcție de ritmul de implementare) 
 • 30% (după finalizarea proiectului).
 • Programul de microgranturi urmărește:
 • Activarea potențialului local de producție culturală prin încurajarea proiectelor mici, dar fezabile;
 • Coagularea comunității în jurul unui proiect cultural comun, în beneficiul tuturor și gestionat prin colaborare și implicare voluntară;
 • Încurajarea unei abordări de jos în sus, privind asumarea spațiul public și implicarea locuitorilor în viața comunității;
 • Regândirea relației dintre locuitori și instituțiile publice de cultură, văzute ca potențiali parteneri în animarea vieții din cartiere, prin dezvoltarea unei relații de încredere și colaborare.

CE ESTE PROGRAMUL DE MICROGRANTURI PENTRU PROIECTE COMUNITARE?

Aflat la cea de-a doua ediție, Programul de microgranturi pentru proiecte comunitare (denumit în 2016 Generator și integrat în cadrul candidaturii București 2021) este un rezultat direct al identificării nevoilor, dar și a oportunităților culturale în cartierele bucureștene, și este unul dintre instrumentele de susținere a participării cetățenilor în dezvoltarea orașului.

CINE POATE ÎNSCRIE IDEI DE PROIECTE?

Grupuri de inițiativă, cetățeni și grupuri informale de vecini sau persoane fizice care intenționează să dezvolte un proiect cu potențial de coagulare a comunităților la nivelul cartierelor din București. Acestea trebuie să fie grupuri de minimum trei persoane, care nu sunt constituite juridic, dar care au în comun o viziune și un proiect și își asumă implementarea integrală a respectivului proiect;

Același grup poate înscrie un număr maxim de 3 idei de proiecte, dar, în acest caz, doar o singură idee va putea fi selectată pentru finanțare; • Pot aplica grupurile formate din membri ai unor organizații deja existente, cu condiția ca ideea de proiect să nu aparțină respectivei organizații. CE FEL DE IDEI DE PROIECTE CĂUTĂM?

Activități interactive culturale și comunitare care să stimuleze participarea civică și care să includă prioritățile cartierului și diverse practici culturale, să crească accesul la spațiile publice, să reducă barierele și birocrația care îl limitează;

Ateliere, expoziții, proiecții de film, cursuri, discuții de grup, prezentări, activități sportive etc.; închiderea străzilor în weekend pentru diverse activități comunitare: gătit în comun, prânzuri comunitare, competiții sportive etc.

Încurajăm în mod special ideile de proiecte care vizează cartierele periferice și implică grupuri dezavantajate sau cu risc de marginalizare.