Comisia de selecție al programului de microgranturi este formată din 5 persoane:

  • Vera Marin – arhitect urbanist, lector universitar, președinte, Asociația pentru Tranziție Urbană
  • Anca Râpeanu – bibliolog, manager, Biblioteca Metropolitană București
  • Irina Paraschivoiu – specialist în dezvoltare urbană și regională, co-fondator UrbanInc
  • Vlad Tăușance – specialist în comunicare online, strateg Argo Media, co-fondator Creative Fitness Studio, Fundația Friends For Friends
  • Roxana Bedrule – manager cultural, coordonator grupuri de lucru pentru programul de candidatură a Bucureștiului la titlul de Capitală Europeană a Culturii, București 2021

Comisia de soluționare a contestațiilor este formată din:

  • Oana Preda – director, CeRe Rucsandra Pop – artist independent și director de program, Asociația pentru Relații Comunitare
  • Luiza Zamora – istoric de artă și coordonator Fondul Științescu, Federaţia Fundaţiile Comunitare din România Politica de evitare a conflictului de interese

Membrii juriului nu pot aplica în competiție, direct sau indirect. În măsura în care un membru al juriului cunoaște și este direct interesat de unul dintre proiecte, se va abține de la punctare și dezbateri în ceea ce privește.