Programul „București Re:imaginat” este un apel de idei de proiecte culturale adaptate nevoilor și contextului actual al Bucureștiului. Aflat la prima ediție, programul este unul dintre instrumentele de susținere și implicare a artiștilor și a altor persoane fizice active în comunitatea creativă din București în dezvoltarea orașului.

Scopul programului

Programul își propune dezvoltarea unui portofoliu de idei care oglindesc nevoile culturale majore ale orașului. Ideile selectate vor fi susținute ulterior în vederea dezvoltării și implementării atât de către ARCUB, cât și de către partenerii programului și alți parteneri și finanțatori publici sau privați, prioritizând implicarea câștigătorului bursei în acest proces.

Principalele scopuri ale noului mecanism de sprijin inițiat de ARCUB sunt:

 • De a contribui la descentralizarea ofertei culturale din oraș;
 • De a contribui la creșterea calității și atractivității spațiului public pentru cetățenii orașului;
 • Consolidarea și dezvoltarea sectorului creativ din București.

Obiectivele programului

Programul București Re:imaginat urmărește atingerea următoarelor obiective principale:

 • Identificarea unor idei de proiecte transformatoare pentru București care pot genera o schimbare în ce privește calitatea vieții în oraș la nivel micro sau macro.
 • Dezvoltarea unui portofoliu/bibliotecă de idei – fezabile și finanțabile – care răspund temelor și nevoilor culturale majore ale orașului.
 • Încurajarea ideilor de proiecte inter/transdisciplinare care propun noi perspective și moduri de acțiune, cu impact pe termen lung, pentru viitorul Bucureștiului și al regiunii.
 • Dezvoltarea unei rețele și a unui mecanism de implementare și susținere financiară a celor mai bune idei în colaborare cu alți operatori și finanțatori publici sau privați.

Alături de aceste obiective prioritare, încurajăm adresarea în subsidiar și a altor obiective ale Strategiei Culturale a Municipiului București 2016-2026.

Teme

Programul urmărește coagularea unor idei de proiecte care să crească accesul la spațiile publice și atractivitatea acestora pentru cetățenii orașului, care să-i aducă împreună și să contribuie la consolidarea identității comunitare și de cartier. Ideile propuse vor răspunde în mod specific cel puțin uneia din următoarele teme:

 • REconectarea afectivă a locuitorilor Bucureștiului la orașul în care trăiesc – proiecte participative, colaborative, în care locuitorii participă activ sau sunt ei înșiși creatori de conținut;
 • REcuperarea spațiului public de către locuitorii orașului (creatorii de context) – proiecte care propun modalități noi de folosire a spațiului public, care stimulează întâlnirile, schimbul de idei, colaborarea între locuitorii din aceeași zonă, cartier, bloc sau din zone diferite;
 • REdescoperirea istoriei orașului și în special a istoriilor personale prin proiecte care documentează și pun în valoare istoria orașului, a cartierelor sau a locuitorilor orașului;
 • REinventarea / REconectarea digitală prin proiecte care utilizează noile tehnologii digitale sau multimedia ca instrument de reconectare a locuitorilor cu orașul;
 • REciclare, REfolosire, REsponsabilitate față de mediu prin proiecte care au în vedere aspectele legate de mediu și dezvoltare sustenabilă.

Domenii

Programul se adresează domeniilor culturale care includ, dar nu sunt limitate la: arte vizuale, arte performative, arhitectură, peisagistică, arte digitale, educație culturală, intervenție artistică. De asemenea, programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.

Solicitanți eligibili

Bursele de idei se adresează exclusiv persoanelor fizice și grupurilor active în comunitatea creativă din Bucureşti, care pot face dovada activității culturale, artistice, educaționale prin prezentarea unui portofoliu din care să reiasă experiența sa în domeniile enumerate mai sus.

În cazul solicitanților cu o experiență mai mică de un an, se va lua în considerare:

 • Voluntariatul în cadrul unor programe și proiecte din domeniile enumerate;
 • Prezentarea unei scrisori de recomandare.

Tipuri de proiecte

 • Inițiative și idei de proiecte originale care utilizează potențialul creativ și nevoia de activități culturale în București, corelate cu obiectivele și temele prezentului Program (care răspund cel puțin uneia dintre cele 5 teme detaliate mai sus);
 • Idei ancorate în realitatea bucureșteană de zi cu zi și în nevoile curente ale orașului și ale locuitorilor săi în context pandemic și post-pandemic;
 • Idei de proiecte clar conturate, realiste și realizabile;
 • Încurajăm idei de proiecte a căror implementare nu necesită bugete mai mari de 50.000 lei brut, pentru a facilita implementarea rapidă a lor;
 • Încurajăm idei care să poată fi dezvoltate și implementate în cursul anului 2022, fără a exclude proiecte care au nevoie de o perioadă de punere în practică mai amplă;
 • Toate activitățile proiectului cultural propus spre finanțare care urmează a se derula în spațiul fizic trebuie să se desfășoare exclusiv și integral în Municipiul București;
 • Proiectul propus este de interes general și nu presupune activități cu scop comercial sau de natura ideologică.

Încurajăm în mod special ideile de proiecte care vizează cartierele periferice și implică grupuri vulnerabile sau cu risc de marginalizare și care au ca punct de plecare inechitățile, fragmentările, periferiile.

Fiecare solicitant poate depune o singură propunere în cadrul acestui apel.

Calendar

Prezentul apel se va desfășura în trei etape:

1. Depunerea, selectarea ideilor și acordarea burselor (octombrie – decembrie):

 • Depunerea propunerilor de idei 28 octombrie – 27 noiembrie 2021
 • Selecția propunerilor de idei: 28 – 30 noiembrie 2021
 • Anunțarea propunerilor selectate: 1 decembrie 2021
 • Depunerea și soluționarea contestațiilor: 2 – 6 decembrie 2021
 • Anunțarea selecției finale: 7 decembrie 2021

2. Incubatorul de idei (ianuarie-februarie 2022)

În vederea pregătirii prezentării publice a ideilor și procesului ulterior de dezvoltare, ARCUB va acompania în lunile ianuarie-februarie 2022 inițiatorii ideilor câștigătoare pentru a clarifica bugetul și alte detalii ale acestora și pentru a pregăti o comunicare publică de impact a propunerilor.

3. Târgul de idei: prezentarea publică a ideilor selectate (martie 2022)

Ideile selectate vor fi prezentate public în martie 2022 în cadrul unei expoziții găzduite de ARCUB, la care vor fi invitați să participe reprezentanți ai altor organizații publice și private și ai mediului de business în vederea susținerii dezvoltării și implementării proiectelor, parte dintr-un demers al ARCUB de a funcționa ca o platformă de acompaniere și mobilizare a altor surse de finanțare pentru proiecte strategice ale orașului în domeniul cultural.

Buget

Ideile selectate în urma apelului vor fi premiate cu o bursă în valoare de 5000 lei (net)/idee și vor fi prezentate public în cadrul unei expoziții găzduite de ARCUB, la care vor fi invitați să participe  reprezentanți ai altor organizații publice și private și ai mediului de business în vederea susținerii dezvoltării și implementării proiectelor, parte dintr-un demers al ARCUB de a funcționa ca o platformă de acompaniere și mobilizare a altor surse de finanțare pentru proiecte strategice ale orașului în domeniul cultural.

Valoarea totală a fondului se ridică la suma de 186.500 lei, care va putea fi alocată unui număr de maximum 35 de idei de activare culturală.

Comisia de selecție

Selecția ofertelor culturale se face de către o comisie de evaluare și selecție din care fac parte 7 experți culturali:

 • Corina Șuteu – consultant cultural internațional, expert în politici publice culturale, fost ministru al culturii
 • Andrei Borțun – CEO The Institute
 • Teodor Frolu – arhitect, antreprenor în industrii creative, co-fondator DC Communication & The Ark
 • Ștefan Ghenciulescu – arhitect, critic şi cercetător în domeniul arhitecturii şi urbanismului, redactor-şef al revistei Zeppelin, conferenţiar universitar în cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
 • Dorothee Hasnas – consilier pe patrimoniu al Filialei Teritoriale București a Ordinului Arhitecţilor din România și curator Street Delivery
 • Attila Kim – arhitect și Comisarul României pentru Bienala de la Veneția
 • Tamina Lolev – arhitect și co-fondator Nod Makerspace.

Modalitatea de înscriere

Proiectele pot fi înscrise până la data de 27 noiembrie 2021, ora 15.00, prin e-mail, la adresa bursedeidei@arcub.ro. Lista documentelor necesare înscrierii este disponibilă mai jos. Selecția ideilor finaliste din cadrul programului va fi anunțată pe 7 decembrie 2021.

Documente necesare pentru înscriere

Pentru a participa la selecția de idei, cei interesați trebuie să depună în termenul anunțat documentația de înscriere conform instrucțiunilor de mai jos. Documentația se întocmește în limba română și va cuprinde:

 • Formularul de înscriere (Anexa 1);
 • Declarație pe propria răspundere semnată de către participant (Anexa 2);
 • CV-ul participantului (sau CV-urile grupului/membrilor grupului) din care să reiasă experiența acestuia în ultimii 3 ani în scena creativă bucureșteană și o recomandare pentru participanții cu o experiență mai mică de un an;
 • Opțional: Alte documente pe care solicitantul le consideră relevante pentru activitatea sa și ideea de proiect propusă.