În premieră absolută pentru România, Bucharest Jazz Festival debutează un modul de evenimente conexe ce vor avea loc zilnic la Hanul Gabroveni, pe întreg parcursul festivalului.

 

Acestea își propun să contextualizeze jazz-ul românesc atât în peisajul local, internațional, cât și în raport cu celelalte sfere ale artei.

 

Astfel, pe 1 iulie, în deschiderea festivalului, ARCUB în parteneriat cu Institutul Polonez, vernisează expoziția dedicată uneia dintre cele mai mari colecții private din lume, având ca temă afișul polonez de jazz de avangardă din anii ’60.

 

Cărțile dedicate jazz-ului care au fost publicate în timpul comunismului românesc se pot număra pe degetele unei singure mâini. Cum stau lucrurile azi cu cartea românească de jazz vom afla joi, 3 iulie, în ziua consacată Cărții românești de jazz. Prezentați de Florian „Moșu” Lungu, autori precum Mircea Tiberian, Marius Popp, Alex Vasiliu și alții vor lansa noi titluri în domeniu, urmate de discuții cu publicul și autografe.

 

Vineri, 4 iulie, primul showcase dedicat caselor de producție care au editat discuri românești de jazz va fi urmat de o dezbatere cu tema Discul românesc de jazz. Începând cu anii ’90, odată cu apariția unor case de discuri independente dedicate genului, precum Green Records, A&A Records, Soft Records, Fiver House Records și 7Dreams Records, producția de discuri românești de jazz a explodat. Fiecare dintre aceste case de discuri își va prezenta producțiile și planurile de viitor, chestionând condiția actuală a acestei arte în România.

 

O altă premieră în programul festivalului este Jazz on Film, o serie de proiecții dedicate imortalizării acestei arte pe peliculă. Selectate cu grijă, filmele din cadrul acestei ediții înfățișează nume legendare ale jazzului internațional, precum Cecil Taylor, Paul Bley sau mișcarea poloneză YASS. Totodată, această serie își propune să redescopere documente rare din arhiva TVR, în care este surprins fenomenul de jazz românesc: Miracolul de la Sibiu, un documentar TVR realizat de Doru Ionescu și Dont Be Sad  Richard Ochanitzky semnat de Alex Vasiliu la Studioul TVR Iași.

 

Pentru informații detaliate, vă rugăm vizitați paginile individuale dedicate evenimentelor conexe din cadrul acestui site.

Accesul la toate evenimentele este gratuit.

Pe tot parcursul festivalului, în piața George Enescu veți găsi standul Jazz Made in Romania, unde veți putea descoperi oferta exclusivă a caselor de discuri și editurilor ce publică titluri de jazz autohton.

………………………………………………………………………………………………………………

An absolute Romanian premiere, Bucharest Jazz Festival debutes a special events module that is going to take place on a daily basis at Hanul Gabroveni, throughout the entire duration of the main event.

 

Thus aiming at contextualizing Romanian jazz both in local and international contexts, as well as in relation with other spheres of art.


Consequently, following the festival opening on July 1, ARCUB, in partnership with the Polish Cultural Institute, launches an exhibition dedicated to one of the biggest private collections of ’60s avant-garde Polish jazz posters in the world.

 

The number of existing books titles devoted to jazz dating from the days of Romanian communism could barely be counted on one hand. The answer to where the situation stands nowadays is to be found on Thursday, July 3, during the dedicated Romanian Jazz Book event. Presented by Florian “Moșu” Lungu, authors like Mircea Tiberian, Marius Popp, Alex Vasiliu and others will launch new titles in the field, followed by public discussions and autograph sessions.

 

Friday, July 4, the first ever showcase of Romanian jazz labels is followed by a debate themed as The Romanian Jazz Disc. Starting with the emergence of independent labels like Green Records, A&A Records, Soft Records, Fiver House Records and 7Dreams Records during the ’90s, Romanian jazz disc production bloomed. Each of these labels will present their own productions and future plans, questioning the present condition of this art in Romania.

 

Another premiere on the festival’s timeline is entitled Jazz on Film, which stands for a series of screenings dedicated to this form of art immortalized on film. Carefully selected, the movies of this edition portray legendary icons of international jazz like Cecil Taylor, Paul Bley or the YASS movement in Poland. Additionally, this series aims at rediscovering rare documentaries from the TVR archives that capture the Romanian jazz phenomenon: The Sibiu Jazz Miracle, a TVR documentary by Doru Ionescu and Dont Be Sad  Richard Ochanitzky by Alex Vasiliu of the TVR Iași Studio.

 

For more details, please visit the dedicated special events website sections.

Access to all events is free of charge.

Throughout the Bucharest Jazz Festival, the George Enescu Square will host the Jazz Made in Romania stand, which will be dedicated exclusively to local jazz labels and publishing houses.