© Alberto Groșescu

23.05.2017

Primăria Municipiului București prin ARCUB a decis prelungirea perioadei de depunere a proiectelor culturale pentru programul de finanțare nerambursabilă Bucuresti – Oras participativ 2017, pentru a da posibilitatea cât mai multor organizații să participe la dezvoltarea vieții culturale a Capitalei.

Obiectivul acestui proiect este utilizarea artei ca mijloc de regenerare a comunităților locale și de activare urbană, cu accent asupra cartierelor bucureștene cu o ofertă culturală redusă.

Programul derulat de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti a fost lansat în data de 20 aprilie, iar termenul limita pentru depunerea proiectelor este 9 iunie 2017, ora 17:00.

 

17.05.2017

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB anunță prelungirea termenului de depunere al proiectelor culturale în programul București – Oraș participativ, până pe data de 26 mai 2017 orele 17:00.

Procedura de depunere a solicitărilor pentru Finanțare nu se modifică, urmând ca solicitanții să completeze online toată documentația solicitată, respectând procedura menționată mai jos. Insistăm pentru depunerea integrală a documentației întrucât în conformitate cu prevederile Regulamentului de Finanțare completările ulterioare nu se admit.

ARCUB asigură în continuare suport aplicanților în domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro; și administrativ la adresa: finantare@arcub.ro;

 

19.04.2017

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB lansează joi 20 aprilie 2017  sesiunea de finanțare pentru programul 2017 destinat susținerii proiectelor culturale,  care se va desfășura sub denumirea București – Oraș participativ.

 Prioritățile de finanțare în anul 2017 au în vedere ofertele culturale care:

 • pun în valoare identitatea culturală locală (atât prin clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală/comunitară, cât și prin tradiții urbane și alte manifestări ale patrimoniului imaterial local) și participă la integrarea acesteia în spațiul european;
 • utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și de activare urbană, cu accent asupra cartierelor bucureștene cu o ofertă culturală redusă;
 • încurajează accesul generalizat și echilibrat al tuturor cetățenilor la sistemul cultural;
 • vizează domeniul social prin includerea ca beneficiari sau ca participanți a persoanelor care fac parte din grupuri defavorizate, locuitori din zonele periferice, copii, tineri si persoane in vârsta ;
 • susțin dezvoltarea și consolidarea sectorului cultural bucureștean prin dezvoltarea capacității organizaționale, sprijinirea formării profesionale, a specializării și a reconversiei profesionale, încurajarea schimbului de practici și expertiză, a sharing-ului de resurse și a unor modalități inovatoare de parteneriat (inclusiv cu instituții publice culturale, educaționale sau sociale), prin corelarea ofertei culturale, integrarea echipamentelor/ spațiilor culturale și agregarea unor inițiative locale.
 • susțin si promovează protecția mediului si a comunității locale prin utilizarea si transformarea resurselor (reciclarea sau refolosirea materialelor, reducerea poluării sau eliminarea unei surse de poluare, etc)

Domeniile culturale de referința:

 • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, instalații, colaj, artă textilă, design, proiecte curatoriale)
 • Teatru și dans         
 • Muzică
 • Educație culturală și artă comunitară
 • Film (festival), fotografie, video-art
 • Arhivare și arhive (artistice, istorice, sociale)
 • Patrimoniu material si patrimoniu imaterial

Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesând PLATFORMA DE APLICARE ONLINE până la data de  26 mai 2017 orele 17:00, cu respectarea  ”Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB.

ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro; și administrativ la adresa: finantare@arcub.ro;

Mai multe informații despre programul cultural găsiți în Anunțul public afișat.

Documentele Programului cultural București – Oraș participativ.

 1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural
 2. Regulamentul de finanțare
 3. Anexele regulamentului:
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și acțiuni culturale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 2 – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 4 – Contract de finanțare nerambursabilă cu următoarele anexe:
 • Anexa 5 – Raport de activitate narativ (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 6 – Raport financiar (pentru etapa de decontare)
 • Anexa 7- Declarație de confidențialitate si imparțialitate (este adresată membrilor comisiei)
 • Anexa 8 – Declarație de parteneriat (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 9 – Declarație pe proprie răspundere privind taxele și impozitele locale (se regăsește pe platforma online)
 1. Calendarul programului (modificat)
 2. Siglele ARCUB si PMB
 3. Instrucțiunile de dimensionare si poziționare Sigle.