ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București lansează Programul cultural București 555, în cadrul căruia se vor acorda prin selecție finanțări nerambursabile pentru proiecte și acțiuni culturale. 

 

Principalul obiectiv al Programului cultural București 555 este acela de a promova valorile cultural, încurajând diversitatea conținuturilor și expresiilor artistice și asigurându-le creatorilor oportunitatea de a-și face cunoscută opera în spațiul Capitalei. 

 

Finanțarea oferită de ARCUB vizează proiecte din domeniile culturale de referință: 

Arte vizuale – expozitii: artă fotografică, arta plastică, sculptură; 

Teatru – spectacol, festival;

Muzică – concert, festival;

Dans – spectacol, festival.

 

Suma totală, disponibilă pentru sesiunea de finanțare nerambursabilă în cadrul Programului cultural București 555, este de 3.000.000 lei. Solicitanții vor putea beneficia de un plafon maxim de finanțare, de 70.000 lei pentru fiecare proiect în parte.

 

Finanțarea nerambursabilă va putea fi solicitată de persoane fizice autorizate, asociații, fundații, instituții publice de cultură înființate în condițiile legii române, care derulează activități culturale, ce îndeplinesc condițiile de eligibilitate. 

 

Acordarea finanțării nerambursabile este totodată condiționată și de existența altor surse de finanțare, proprii și/sau atrase de beneficiar, care pot fi asigurate în numerar. Contribuția proprie a solicitantului trebuie să fie de minimum 20% din totalul cheltuielilor. Nu vor putea solicita finanțare nerambursabilă instituțiile finanțate de la bugetul local, respectiv instituțiile din subordinea Primăriei Municipiului București.

 

Calendarul Programului cultural București 555:

05.05.2014 – lansarea Programului București 555.

05.05.2014 – 04.06.2014 depunerea dosarelor de aplicație. 

05.06.2014-11.06.2014 verificarea conformității respectiv eligibilității administrative a ofertelor culturale.

12.06.2014 – publicarea rezultatelor privind conformitatea respectiv eligibilitatea administrativă. 

13.06.2014 – 03.07.2014 – selecția și evaluarea ofertelor culturale.

04.07.2014 – 07.07.2014 – stabilirea ierarhiei ofertelor cultural. 

08.07.2014 –  publicarea rezultatelor. 

09.07.2014 – 11.07.2014 – depunerea contestațiilor. 

14.07.2014 – 16.07.2014 – soluționarea contestațiilor.

17.07.2014 – publicarea rezultatelor finale. 

18.07.2014 – 25.07.2014 perioadă estimată pentru semnarea contractelor de finanțare 

 

Informații suplimentare privind conținutul dosarelor de aplicație, detalii referitoare la modalitatea de transmitere a acestora, precum și procedura de selectare și evaluare a propunerilor de proiecte sunt disponibile pe site-ul www.arcub.ro, la secțiunea Finanțare. Pentru eventuale clarificări, toți cei interesați să beneficieze de finanțare în cadrul Proiectului cultural București 555 pot trimite un mail pe adresa finantare@arcub.ro.