Primăria Capitalei prin ARCUB lansează Apelul deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise – Bucureşti, Promenadă urbană 2023”. Apelul este destinat operatorilor culturali independenţi (trupe / companii / performeri / artişti interpreţi / comunitatea creativă a oraşului) care sunt invitați să trimită propuneri de evenimente artistice care să completeze programul artistic al proiectului Străzi deschise din perioada august – octombrie 2023.

„Străzi deschise – București, Promenadă urbană” este cel mai amplu proiect outdoor al Bucureştiului, organizat de Primăria Capitalei, prin Direcţia Cultură, Învăţământ, Turism, alături de ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti și PROEDUS – Centrul de Proiecte educaționale și Sportive al Municipiului București – în calitate de operatori zonali. Evenimentul se desfășoară în mai multe weekenduri din perioada 29 aprilie – 8 octombrie 2023 și presupune instaurarea temporară a unor zone pietonale în zona centrală a orașului şi pe mai multe străzi din sectoarele capitalei.

Vezi aici informații detaliate despre apelul deschis.

Domenii artistice

Apelul se adresează domeniilor culturale care includ, dar nu sunt limitate la muzică, dans, teatru, arte vizuale.

Tipuri de evenimente

Încurajăm în mod special propuneri / evenimente:

 • de mici dimensiuni, cu o infrastructură de spectacol adaptată unui spectacol de stradă şi care nu necesită cablare la curent și amplificare;
 • cu caracter interactiv/participativ care să stimuleze interacțiunea dintre oameni;
 • care pun în valoare spațiul public sau care valorifică prin intervenții artistice patrimoniul cultural al zonei în care se desfășoară;
 • adaptate diferitelor categorii de vârstă, care să aibă și un orar de desfășurare adaptat acestor categorii;
 • care nu perturbă liniștea publică și în special orele de liniște ale riveranilor, dar și accesul acestora în zonele rezidențiale.

Solicitanți eligibili

Prezentul apel se adresează operatorilor culturali privați și artiștilor independenți, indiferent de forma lor de organizare juridică:

 • trupe de muzică/dans
 • companii de teatru / dans
 • performeri
 • artiști interpreți
 • întreaga comunitate creativă a orașului

Modalitate de înscriere

Cei interesați sunt invitați să completeze formularul de înscriere și să-l trimită la adresa de email inscrieri@arcub.ro, până la data de 28 iulie, ora 12:00, dovedită prin data înregistrării acesteia.
În urma primirii documentelor, ARCUB va aloca un număr de înregistrare și va confirma astfel primirea documentelor prin email către solicitant. În cazul în care solicitantul nu primește emailul de confirmare, este rugat să contacteze secretariatul instituției la numărul de telefon 021 795 36 02 și să solicite confirmarea primirii documentelor.

Calendarul apelului

 • Depunerea propunerilor: 11-28 iulie 2023
 • Evaluarea propunerilor: 31 iulie – 2 august 2023
 • Comunicarea rezultatelor selecției: 3 august 2023

Nu se acceptă contestații.