ARCUB – Centrul Cultural al Capitalei lansează un apel deschis pentru selecţia curatorului pentru Programul expoziţional ARCUB, care se va desfăşura la sediul ARCUB – Hanul Gabroveni, din strada Lipscani 84-90, în perioada mai 2021 – martie 2022.

Despre Programul expoziţional ARCUB

Programul expoziţional ARCUB îşi propune să prezinte artişti, proiecte şi teme inovatoare şi relevante pentru cultura contemporană. Principalele priorităţi ale programului sunt promovarea artiştilor autohtoni sau internaţionali care dezbat, prin diferite forme ale artelor vizuale, teme importante ale actualităţii şi prezentarea unor proiecte, lucrări, idei relevante ce îndeamnă publicul la implicare.

De asemenea, Programul expoziţional ARCUB urmăreşte să stimuleze calitativ creaţia în sectorul artelor vizuale la nivel local şi naţional, să conecteze publicul, prin proiectele expuse, la pulsul artelor vizuale contemporane, să încurajeze noile forme de expresie în artele vizuale şi să crească consumul de cultură.

Programul expoziţional ARCUB pune accent pe abordări creative ale artelor vizuale, diversitatea viziunilor artistice, proiecte interdisciplinare, colaborări inovative locale, naţionale şi internaţionale, creatori reprezentativi care dezbat, prin arte vizuale, problematici actuale.

Spații expoziționale

Programul expoziţional ARCUB va dispune de 4 spații expoziționale:

 • Sala Coloanelor (situată la etajul 1, cu o suprafaţă de 187 mp) – detalii aici;
 • Sala Lipscani (situată la etajul 1, cu o suprafaţă de 137 mp) – detalii aici;
 • Sala Gabroveni (situată la etajul 1, cu o suprafaţă de 86 mp) – detalii aici;
 • Sala Bolţilor (doar demisol, cu o suprafaţă de 250 mp) – detalii aici;

IMPORTANT: Pentru realizarea conceptului curatorial, vă invităm să consultaţi:

 • Planurile spaţiilor expoziţionale (disponibile în link-urile de mai sus);
 • Condiții tehnice de expunere a lucrărilor – disponibile aici;
 • Turul virtual al clădirii – disponibil aici.

Rolul curatorului

Rolul de curator presupune dezvoltarea conceptului curatorial pentru Programul expoziţional ARCUB (mai 2021 – martie 2022) şi consolidarea poziţiei ARCUB în rândul spaţiilor expoziţionale de artă contemporană şi recentă din Capitală.

Profilul candidaţilor

Apelul deschis se adresează curatorilor cu expertiză în domeniul artelor vizuale, care deţin o bună cunoaştere a tendinţelor din cultura contemporană și care:

 • Au experienţă relevantă şi consecventă de minimum 5 ani în domeniul artelor vizuale, atât în ţară, cât și în străinătate;
 • Au curatoriat minimum o expoziţie muzeală.

Atribuţiile curatorului

 • Elaborarea conceptului curatorial, conform cerințelor prezentului anunț;
 • Întocmirea unui buget detaliat al expozițiilor;
 • Coordonarea tehnică și logistică a expozițiilor;
 • Redactarea textelor curatoriale pentru expoziții;
 • Elaborarea conceptului de panotare;
 • Contactarea și coordonarea relațiilor cu toți colaboratorii programului expozițional (co-curatori, arhitecți, designeri, graficieni etc.)
 • Participarea la minimum 2 tururi ghidate ale expoziției pentru anumite categorii de public, stabilite în acord cu reprezentanții ARCUB;
 • Participarea la un eveniment online legat de programul expozițional și disponibilitatea de a realiza și alte materiale (video, foto, scrise) de promovare a expoziției;
 • Supervizarea activității de comunicare a expoziției, în colaborare cu Serviciul PR al ARCUB;

Cerințe

 • Aplicantul va livra un concept curatorial unitar şi coerent care va pune accent pe artişti, proiecte şi teme inovatoare, originale şi relevante pentru cultura contemporană;
 • Propunerea curatorială pentru va include minimum 3 expoziţii – maximum 5 expoziții/ spațiu sau ansamblu de spații, desfășurate pe parcursul anului 2021. Durata unei expoziţii este de aproximativ 2 luni;
 • Propunerea curatorială va fi compusă din expoziţii personale şi expoziţii de grup (o treime din totalul expoziţiilor propuse pot fi expoziţii personale și două treimi – expoziţii de grup);
 • Propunerea curatorială va include cel puțin un artist străin;
 • Propunerea va dedica un spaţiu de prezentare sau va integra în expoziţii de grup lucrările unor artişti tineri, debutanți;
 • Expoziţiile propuse vor folosi tehnici diferite, de la pictură, sculptură şi asamblaj la video, fotografie, instalaţii, performance şi tehnici mixte;
 • Expoziţiile incluse propun idei şi abordări originale şi nu au mai fost prezentate în cadrul altor programe sau proiecte expoziţionale;
 • Conceptul curatorial va conţine, pe lângă proiecte expoziţionale prezentate în premieră, propuneri de evenimente conexe. Aceste evenimente conexe pot include, dar nu sunt limitate la: ateliere, artist/curator talks, proiecţii, conferinţe, tururi ghidate, reprezentaţii;
 • Programul expozițional propus poate include co-curatori ori expoziții îngrijite/curatoriate de curatori invitați, dar nu mai mult de o treime din expoziţiile organizate;
 • Programul expozițional propus poate include expoziții noi co-produse cu alte centre expoziționale locale sau internaționale, dar nu mai mult de o treime din expoziţiile organizate.

Dosarul de candidatură

Candidaţii sunt invitaţi să furnizeze următoarele documente:

 1. Propunere curatorială pentru Programul expoziţional ARCUB 2021:
  1. O prezentare a conceptului curatorial (în română și engleză);
  1. Un argument privind rolul conceptului curatorial în consolidarea poziţiei ARCUB în scena galeriilor de artă din Bucureşti;
  1. O detaliere a propunerilor expoziţionale;
  1. Un plan calendaristic al expoziţiilor propuse;
  1. O listă cu cel puţin 3 artişti participanţi şi scurte biografii pentru fiecare;
  1. Bugetul estimativ al fiecărei expoziții propuse (inclusiv costuri asociate evenimentelor conexe).
 • Portofoliul expoziţiilor curatoriate – un document în format pdf care să includă:
  • Scurtă prezentare a aplicantului;
  • Scurte descrieri ale expoziţiilor curatoriate şi ale altor proiecte relevante;
  • 2-4 imagini descriptive/expoziţie curatoriată;
  • Opţional: link de prezentare în presă şi/sau link de prezentare video  pentru fiecare expoziţie curatoriată şi proiect relevant.
 • Mostre de texte curatoriale cu menţionarea locului şi datei publicării;
 • CV format comun european.

Procesul de selecţie

Pe parcursul procesului de selecție, aplicanţii vor fi evaluaţi de un juriu de specialitate compus din specialiști în domeniul artelor vizuale şi 2 reprezentanţi ai ARCUB. Procesul de selecţie se încheie după decizia membrilor juriului privind câştigătorii. Nu se pot depune contestaţii.

Criterii de selecție

 1. Adaptarea propunerii curatoriale la prioritățile programului expozițional și la misiunea ARCUB;
 2. Adaptarea propunerii curatoriale la toate cerinţele detaliate mai sus;
 3. Coerenţa și adaptarea propunerilor expoziționale la conceptul programului curatorial propus;
 4. Caracterul inovativ al conceptului propus;
 5. Diversitatea artiştilor, a abordărilor, temelor şi mediilor;
 6. Viziunea și complexitatea conceptului și a propunerilor de expoziții;
 7. Experiența și capacitatea candidatului de a realiza programul expozițional propus;
 8. Valoarea culturală, relevanța și actualitatea conceptului curatorial și a programului expozițional.

Calendar

Apelul deschis pentru poziţia de curator Program expoziţional ARCUB 2021 se va desfăşura conform următorului calendar:

 • 9.03 – 9.04. 2021 – depunerea candidaturilor
 • 12-16.04.2021 – perioada de selecţie
 • 19.04.2021 – comunicarea rezultatelor selecţiei

Candidaturile vor fi transmise prin e-mail la adresa inscrieri@arcub.ro până la 9.04.2021.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 021.795.36.02/03 sau e-mail: secretariat@arcub.ro.

DESCARCĂ ANUNȚ