Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti – ARCUB anunţă lansarea procedurii de selecţie a unui număr de 4 specialiști/experți culturali pentru poziția de membru în Comitetul de Coordonare ARCUB (pentru anul 2021).

Comitetul de coordonare este un organism colegial consultativ, care are următoarele atribuții:

 1. În cadrul mecanismelor de sprijin (open call-uri, granturi de sprijin) organizate de ARCUB pe parcursul anului 2021:
  • Selecția ofertelor culturale, în ședințe organizate lunar sau ori de câte ori este nevoie și conform regulamentelor aprobate în acest sens;

 2. În cadrul sesiunilor de finanțare organizate în conformitate cu OG 51/1998, cu modificările și completările ulterioare:
  • Propunerea cuantumului total al finanţării pentru fiecare domeniu în parte, raportat la bugetul total alocat unei sesiuni de finanțare nerambursabilă;
  • Selectarea membrilor comisiilor de evaluare şi selecţie a ofertelor culturale propuse de solicitanţi, în vederea acordării de sprijin financiar, pe baza CV-urilor depuse în acest sens;
  • Selectarea membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor, formulate în urma derulării sesiunii de finanţare a ofertelor culturale, pe baza CV-urilor depuse în acest sens.

Profilul candidaților

Anunțul se adresează specialiștilor/experților culturali care au competențe profesionale specifice și o experienţă de minim 5 ani în cel puțin unul din următoarele domenii: arte vizuale (care includ, dar nu se limitează la: pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media), artele spectacolului (teatru, dans, muzică), educaţie culturală, patrimoniu material şi imaterial, arhivare şi arhive. Selecția va avea în vedere acoperirea echitabilă a tuturor acestor domenii de activitate.

Componența Comitetului de Coordonare ARCUB

Din Comitetul de Coordonare ARCUB mai fac parte: Directorul ARCUB, Directorul Adjunct ARCUB, Șeful Serviciului de Programe și Proiecte Culturale ARCUB, un reprezentant al Primarului General și Președintele Comisiei de specialitate din cadrul C.G.M.B.

Activitatea comitetului de coordonare presupune întâlniri periodice, cel puțin o dată / lună sau mai des (la solicitarea directorului ARCUB) și este o activitate remunerată pentru cei patru experți.

Modalitatea de selecție

Dosarele de candidatură vor fi analizate de Consiliul Director al ARCUB, care va face o selecție preliminară (10-12 candidați, 2-3 candidați/domeniu), având în vedere următoarele criterii:

 • Experiența relevantă, de minim 5 ani, în cel puțin unul din domeniile de activitate menționate anterior (arte vizuale, artele spectacolului, educaţie culturală, patrimoniu material şi imaterial, arhivare şi arhive);
 • Buna cunoaștere a mecanismelor finanțărilor publice în domeniul culturii;
 • Buna cunoaștere a activității ARCUB;

Selecția finală a celor 4 membri și, respectiv, componența nominală a Comitetului de Coordonare vor fi stabilite prin Dispoziție a Primarului General.

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente:

 • Scrisoare de intenţie
 • Curriculum vitae modelul comun european

Candidaturile se transmit exclusiv online pe adresa de mail inscrieri@arcub.ro.

Calendarul procedurii de selecție:

 • 8 februarie – 26 februarie: Înscrierea online a candidaturilor // 15 de zile lucrătoare de la data anunțului
 • 1 martie – 3 martie: Verificarea  candidaturilor, evaluarea profilului experţilor și realizarea unei selecții preliminare // 3 zile lucrătoare
 • 4 martie: Comunicare rezultatelor selecției finale // 1 zi lucrătoare

Nu se pot depune contestații.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 021.795.36.02/03 sau e-mail: secretariat@arcub.ro.

Descarcă anunțul aici.