În vederea evaluării proiectelor culturale care vor fi depuse în cadrul Sesiunii de finanţare nerambursabilă 2021 „Bucureşti – Oraş deschis”, ARCUB invită experții culturali să-și depună candidatura pentru poziţia de expert evaluator.

Spre deosebire de Sesiunile de finanţare ARCUB din anii anteriori, Programul „Bucureşti – Oraş deschis” 2021 are un caracter interdisciplinar, prin urmare, comisia de evaluare nu va fi organizată pe domenii. Vor fi selectaţi, cu prioritate, evaluatori cu pregătire şi experienţă multidisciplinare


Procesul de evaluare a proiectelor culturale se va desfășura online, conform calendarului sesiunii de finanțare. Prezenţa expertului în Bucureşti va fi necesară la şedinţele comisiilor de evaluare. Procesul de evaluare a proiectelor este o activitate remunerată.


Domenii Program „București – oraș deschis”

Programul „Bucureşti – Oraş deschis” se adresează tuturor domeniilor culturale – artele spectacolului (teatru, dans, muzică), arte vizuale (care includ dar nu se limitează la: pictură, sculptură, design, grafică, arte decorative, street art, fotografie, instalații, video art, artă digitală și noile media, film), educație prin cultură, intervenție culturală și urbană, patrimoniu și arhitectură și promovarea culturii scrise.

Propunerile de programe, proiecte și acțiuni se pot derula deopotrivă în spații fizice și online și trebuie să fie adaptate condițiilor restrictive impuse de pandemie și evoluției prognozate pentru acest an.

Programul de finanţare încurajează abordările interdisciplinare și colaborative.


Calendar

Candidaturile pot fi transmise până cel târziu la data de 16 iunie 2021.

  • 3-16 iunie  2021: Înscrierea online a candidaturilor;
  • 16-22 iunie 2021: Verificarea candidaturilor, evaluarea profilului experţilor și realizarea selecţiei;
  • 23 iunie 2021: Comunicare rezultatelor selecției finale.

Nu se pot depune contestații.


Dosarul de candidatură

Dosarul de candidatură poate fi trimis până pe 16 iunie 2021, ora 12:00:

Dosarul de candidatură trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, următoarele documente:

  • Formularul de candidatură pentru înscrierea ca expert evaluator independent afișat pe site – în secțiunea Finanțare – București – oraș deschis 2021
  • Curriculum vitae


Criterii de eligibilitate

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

  • Au competențe profesionale, artistice și/sau științifice și o activitate profesională și/sau artistică coerentă, consecventă și recunoscută în mai multe dintre următoarele domenii: arte vizuale, artele spectacolului, educaţie culturală, intervenţie culturală, patrimoniu,  arhitectură, promovarea culturii scrise și pot oferi dovezi în acest sens. Selecția va avea în vedere acoperirea a cât mai multe domenii de activitate;
  • Au experiență în evaluarea de proiecte culturale și/sau pot face dovada că au participat la acțiuni specifice menite să le dezvolte competențe de evaluator în domeniul  artistic și/sau profesional (cursuri, seminării, ateliere, conferințe etc.);
  • Cunosc legislația națională privind finanțarea nerambursabilă a programelor şi proiectelor din fonduri naționale şi comunitare, cunosc strategiile şi politicile publice în domeniu, prevederile Regulamentului de acordare a finanțărilor nerambursabile propus de către autoritatea finanțatoare, pot citi un buget de proiect şi pot aplica criteriile de selecție specifice pentru proiectele propuse spre finanțare.

Evaluatorii își vor declara în scris imparțialitatea, confidențialitatea, echidistanţa şi competenţa în domeniul evaluării proiectelor culturale, precum şi lipsa conflictului de interese în legătură cu propunerile de proiect pe care sunt solicitați să le evalueze.

Pentru informații suplimentare, puteți să ne contactați la tel. 021.795.36.02/03 sau e-mail: finantare2021@arcub.ro.


Anunțul de selecție poate fi vizualizat aici, iar formularul de candidatură este disponibil pentru descărcare aici.