ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului București caută Office Manager cu experiență de minim 3 ani.

 

Profilul candidatului:

-Asigură o bună comunicare cu toate departamentele instituției și transmite corect și în timp util informațiile;

-Manifestă atenție față de toate persoanele străine care vin în instituție indiferent în ce calitate se prezintă acestea;

-Are o atitudine politicoasă atât față de colegi, cât și față de persoanele cu care vine în contact în cadrul instituției;

-Poate face față cu succes schimbărilor și se poate adapta rapid contextului și cerințelor;

-Are capacitatea să ia deciziile cele mai bune mai ales în situații tensionate;

– Poate să stabilească care sunt problemele urgente şi importante;

– Respectă confidențialitatea informațiilor;

-Asigurӑ gestionarea resurselor (oameni, materiale etc) pentru a duce lucrurile la bun sfârșit; 

-Poate derula cu succes activitӑţi în paralel pentru a îndeplini obiectivul urmӑrit; 

-Organizeazӑ eficient informaţia și colecţiile de documente arhivate fizic sau electronic.

-Valorificӑ eficient timpul disponibil;

– Își concentreazӑ eforturile cӑtre prioritӑţi; 

-Face faţӑ cu siguranţӑ și tӑrie situaţiilor critice; nu va fugi de rӑspundere; se descurcӑ și în situaţii în care trebuie sa lucreze singur în îndeplinirea unor sarcini dificile;

-Întreprinde activ și eficace demersuri de dezvoltare personalӑ; 

-Demonstrază disponibilitate pentru program prelungit.

 

 

Calificarea necesară:

Colegiul de secretariat sau cursuri de specializare în secretariat/birotică

Operare PC: MS Office, internet

Excelenta cunoaștere a limbii române, scris și vorbit

Cunoașterea limbilor stăine: limba engleză, nivel mediu sau avansat

 

Pachet de competențe:

-Competențe de comunicare și usurință în stabilirea contactelor cu terți;

-Competențe de comunicare scrisă și aplecare spre detaliu;

-Claritate și coerență în exprimarea scrisă și orală;

-Bună memorare a datelor și cifrelor;

-Atenție distributivă;

-Spirit de echipă;

-Rezistență la stres;

-Punctualitate.

 

 

Vă rugăm să trimiteți CV-urile, însoțite de o scrisoare de intenție, până la data de 9.02.2015, la adresa delia.tesileanu@arcub.ro.