Proiect cultural creat de Asociația Entuziart şi cofinanţat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului „Bucureşti acasă” 2023

Prin prezentul proiect ne propunem să creăm și implementăm un program complex de practici expresiv creative pentru persoane neurodivergente și pentru cei care le oferă grijă și să atragem atenția publicului larg asupra potențialului lor creativ. O primă latură o va constitui formarea continuă prin metode expresiv-creative, întrupate, pentru profesorii din învățământul primar, gimnazial și liceal care lucrează cu copii și adolescenți cu cerințe educaționale speciale. Programul de formare va cuprinde module de art-terapie, dans-terapie, utilizarea tehnicilor vocale pentru facilitarea exprimării de sine și a socializării copiilor cu CES. Vom oferi și în mod direct o serie de ateliere expresiv-creative în aceste discipline pentru copiii din școlile speciale partenere, finalizată cu o expoziție a lucrărilor micilor artiști neurodivergenți. A doua latură a proiectului se adresează unui alt tip de neurodiversitate, una care afectează procesul de îmbătrânire: persoanele afectate de Boala Parkinson și aparținătorilor lor, oferindu-le ateliere de dans-terapie și realizând o reprezentație cu și despre aceste persoane, menită să atragă atenția publicului asupra afecțiunii, nevoilor dar și potențialului performativ unic oferit de această particularitate neurologică. Activitățile proiectului sunt integral participative, atelierele fiind concepute astfel încât beneficiarii să acționeze direct, co-creând experiențele și creând propriile produse artistice, sub îndrumarea și cu susținerea facilitatorilor. Produsele expoziționale și performative vor avea și ele o componentă interactivă (va exista o zonă de pictură în timp real în cadrul expoziției și multiple momente experiențiale în cadrul reprezentației Performing ParkinsOn Dance). Atelierele vor acoperi forme artistice diverse (muzică, dans, pictură), iar accesibilizarea intervenției culturale către publicul larg se va realiza prin evenimentele de conștientizare prevăzute la finalul fiecărui pachet de ateliere (expoziția), respectiv reprezentația Performing ParkinsOn Dance (în Mall Park Lake). Proiectul va contribui la întărirea legăturii dintre elevi, profesori și școlile în care activează, precum și între pacienții cu Parkinson și aparținătorii lor, de regulă izolați în zona propriilor locuințe, și spațiile culturale contemporane centrale precum CNDB. Proiectul, având în centrul preocupărilor educația întrupată și expresiv-creativă, se adresează unei palete de vârste între 5 și 105 ani, cu beneficiari copii, adulți la vârsta activă (profesori, respectiv aparținători), respectiv vârstnici pensionari (pacienții cu Parkinson), dar și publicului larg care va fi educat cu privire la provocările dar și resursele neurodiversității, grație expoziției și reprezentației. Proiectul va ajuta la creșterea gradului de incluziune socială. Inițiativa de a ne adresa în mod coordonat, unitar, persoanelor cu neurodiversități de dezvoltare, respectiv de îmbătrânire, este unică, la știința noastră, pe teritoriul Bucureștiului.

Despre Asociația Entuziart

Asociația Entuziart este o organizație non-profit, neguvernamentală și apolitică, cu caracter profesional și are ca misiune principală promovarea și sprijinirea persoanelor în activități creative, artistice, incluzând dar fără a se limita la pictură, dans și muzică, cu valențe recreative, de socializare, educative și terapeutice, precum și promovarea art-terapiei în România.

Detalii: www.arterapie.com