Proiect creat de Profeti Art SRL  şi co-finanţat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul Programului Bucureşti – Oraş deschis 2021

Proiectul pornește de la premisa că jazz-ul îşi poate recupera un rol inspiraţional, inclusiv faţă de publicul tânăr şi defavorizat, fără a pierde din calitatea artistică. De aici şi titlul proiectului, care trimite la intersecţia ideilor de revoluţie – în sens paşnic, desigur, de revoluţionare a propriei persoane, dar şi evoluţie, de evitare, în primul rând, a regresiei la o etapă istorică pe care o sperăm depăşită. Suntem încrezători că o experienţă muzicală trăită cu mintea trează, spiritul critic ascuţit şi, nu în ultimul rând, într-un context propice schimbului de idei, va avea o contribuţie pentru dezvoltarea – evoluţia/ revoluţionarea interioară a fiecărui membru al publicului-ţintă – de unde conținutul materialulu compozițional, precum și conceptul inovator de concert-dezbatere.

Scopul proiectului este susţinerea creației jazz-istice contemporane şi oferirea ei, împreună cu o oportunitate de dezbatere, ca prilej de deschidere a perspectivelor, printre altele pentru publicul tânăr şi lipsit de acces la cultură.

Proiectul are ca obiective generale susţinerea creației jazz-istice contemporane prin compunerea unui album cu conotaţii istorice şi sociale, precum și prin asigurarea accesului la muzică jazz şi la dezbatere istorico-socială către publicul dintr-un cartier cu acces limitat la cultură. Obiectivele specifice sunt asigurarea creaţiei unui album jazz contemporan și asigurarea accesului la un concert – dezbatere, pentru aproximativ 50 de persoane fără acces la cultură.

Grupurile ţintă sunt persoane din cartierul Gara Obor care au acces limitat la cultură și care vor constitui audiența concertului-dezbatere (estimăm aprox. 50 de persoane în condiții de distanțare), personalul didactic și auxiliar al școlii Gimnaziale Ferdinand I, precum și, în general, amatori și profesioniști ai jazz-ului contemporan, care vor fi informați prin social media despre demersul nostru (aprox. 5000 de persoane).

Atingerea obiectivelor se va realiza prin următoarele activități principale planificare, rezidenţă de creaţie a materialului compoziţional, documentare socio-istorică în pregătirea dezbaterilor, concert-dezbatere în cadrul Școlii Gimnaziale Ferdinand I, documentare foto-video a proiectului, promovarea activităților, evaluarea, raportarea și diseminarea.

***

Profeti Art SRL este o societate fondată în 2016 în domeniul creaţiei şi interpretării muzicale, a organizării de concerte, de evenimente de educaţie artistică (muzică, dans, arte diverse), și a constituit cadrul instituţional pentru multiple structuri colaborative, printre care „Paolo Profeti European Collective”, trupă de jazz cu componență flexibilă care reuneşte muzicieni români, adesea alături de străini, de prim eşalon. În 2015, Colectivul a lansat primul său album „Waiting for Bucharest” (Fiver House Records), iar în 2019 pe cel de-al doilea, intitulat „Glide”. Colectivul a avut numeroase apariţii scenice de mare vizibilitate, dintre care menţionăm participarea la “21st Century Jazz” organizată de ARCUB, la ediţia 2017 a Transilvania International Film Festival (TIFF) – Cluj, pe scena principală a JazzTM Festival din Timișoara, la Transilvania Jazz Fest, la Green Hours Jazz Fest şi la ediţia 2019 a Smida Jazz Festival, 2021 Jazz Cave, 2021 Green Hours Jazz Festival.

Muzicianul şi compozitorul Paolo Profeti, este, graţie activităţii sale didactice, în strânsă legătură cu generaţia tânără din mediile de periferie, şi doreşte să îşi aducă contribuţia, prin mijloacele artei sale, la promovarea valorilor comunitare, a gândirii critice, diversităţii şi toleranţei în rândul celor aflaţi la vârsta formării. De asemenea, Paolo Profeti are experienţă directă în lucrul cu persoane vulnerabile, din medii cu acces limitat la cultură: în cadrul serviciului său civil (substitut al serviciului militar), efectuat în Italia, a lucrat în mod direct cu persoanele fără adăpost, ceea ce l-a sensibilizat la nevoile specifice acestor categorii. A concertat în penitenciare, fiind deci familiarizat cu un public constrâns, dar însetat de frumos.