Asociația pentru Tranziție Urbană derulează proiectul CeFeRe_știi București, care are ca scop informarea locuitorilor cartierelor ceferiste din București și a publicului larg în privința aportului pe care C.F.R. la avut la dezvoltarea urbană în prima jumătate a secolului XX. Proiectul se desfășoară ca urmare a cercetării de pe teren, întreprinsă în parcelările de locuințe-tip construite în București între 1906 – 1952 și este sprijinit de Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București în cadrul programului cultural Ești București. Rezultatele cercetării au evidențiat faptul că doar câteva persoane care locuiesc în aceste parcelări cunosc istoria cartierului sau date privind regimul juridic de protecție, majoritatea locuitorilor ignorând în mare măsură aceste aspecte al locuirii.

Ca urmare, echipa de proiect a realizat pliante informative pentru locuitorii Parcelărilor Steaua, Grivița Roșie și Inginerilor, distribuindu-le gratuit fiecărei familii din cartier. Astfel, peste 1000 de familii din aceste parcelări au fost informate în privința aspectelor semnificative pentru istoria și identitatea parcelării (cauzele care au determinat construirea locuințelor, date despre primii beneficiari, proiectanți, dar și imagini de epocă). De asemenea, pliantele conțin invitația de a participa la expoziția CeFeRe_știi București, desfășurată în perioada 8 – 31 octombrie 2015, la Muzeul C.F.R.

Expoziția CeFeRe_știi București: vernisaj, joi, 8 octombrie, ora 19.00

A doua etapă a acestui proiect constă în realizarea unei expoziții care pune în valoare istoria parcelărilor ceferiste din București. Curatorii expoziției au urmărit să ilustreze istoria construirii acestor cartiere prin două metode: una informativă, susținută de expunerea panourilor ce cuprind planurile de parcelare originale și fotografii de epocă pentru localizarea și particularizarea cartierelor ceferiste, și una interactivă, în care locuitorii din parcelări își vor putea aduce propria contribuție la crearea unei narațiuni alternative perspectivei academice. Cel de-al doilea aspect este pus în valoare prin realizarea unui panou de amintiri completat de locuitori, prin care aceștia vor putea deveni la rândul lor participanți activi la expoziție. Expoziția va cuprinde, de asemenea, fotografii din arhiva personală a locuitorilor din cartiere, un film despre parcelarea Steaua, macheta Parcelării Inginerilor, dar și documente despre istoria construirii locuințelor-tip din aceste parcelări.

Proiectul este derulat de Asociația pentru Tranziție Urbană.

Echipa de proiect:

ist. Andrei Răzvan Voinea (coordonator); arh. Andreea-Livia Ivanovici (grafician, curator); arh. Andrei Mărgu­lescu (fotograf, curator); ist. Dana Dolghin (cercetător, curator); arh. Irina Calotă (cercetător); arh. Vera Marin (curator); Alina Cristina Vlasă (responsabil financiar)

 

Organizator: Asociația pentru Tranziție Urbană

Cu sprijinul: ARCUB, Banca Comercială Feroviară

Partener: CENAFER, Muzeul C.F.R.

Partener media: liternet.ro

Pentru mai multe detalii legate de acest proiect și de expoziție, vă rugăm să ne contactați la adresa de mail voinea_andrei_razvan@yahoo.com