01– 15 NOIEMBRIE 2017

 V  E  R  N  I  S  A  J

 7 NOIEMBRIE 2017, ORA 18:00

la  Muzeul  Municipiului  Bucureşti – Palatul Suţu, Bulevardul Ion C. Brătianu 2, București

Expoziţia, componentă a proiectului cultural „Arhitectura Interbelică a Bucureştiului și Regalitatea”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian, pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.

Expoziţia, găzduită de Muzeul Municipiului Bucureşti, în holul central al Palatului Suţu, în perioada 1-15 noiembrie 2017, va cuprinde 30 de panouri de fotografie de arhitectură a unor edificii de arhitectură modernă relevante, lucrări reprezentative pentru arhitectura modernistă a Capitalei din perioada interbelică. Bucureștiul este considerat capitala est – europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă, patrimoniu realizat, în mare parte, în perioada interbelică. Vernisarea expoziției și lansarea catalogului vor avea loc marţi, 7 noiembrie 2017, ora 18:00.

“Pentru arhitectura Bucureștilor, deceniul al IV-lea al secolului trecut a fost cel al unei modernități pe care nici o alta capitală din estul european nu a cunoscut-o.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu

Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române

 

Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecţilor din România în parteneriat cu Academia Română – Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi Muzeul Municipiului Bucureşti.  Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

Pentru detalii accesaţi: www.uniuneaarhitectilor.ro

www.muzeulbucurestiului.ro

 

Coordonator proiect: Luca Matei Stoian

 

 

ARGUMENT

Arhitectura modernă a Bucureștiului în contextul mediului economic prosper și al programelor generale ce vizau modernizarea orașului a constituit pentru România unul din factorii care a adus țara în miezul civilizației europene. Bucureştiul dispune de un valoros patrimoniu arhitectural modernist, realizat preponderent în perioada interbelică. Bucureştiul este considerată capitala est-europeană cu cele mai numeroase monumente de arhitectură modernistă.

Proiectul valorifică nivelul extraordinar al creativităţii arhitecților români din perioada interbelică și demonstrează că vasta producție de opere arhitecturale din București a avut un rol important, cu efecte vizibile în devenirea modernității românești.

 

SCOP

Clădirile interbelice au nevoie de intervenţii urgente de consolidare, restaurare şi punere în valoare. Procesul de degradare și distrugere, demolarea sau neîngrijirea multor clădiri de patrimoniu din București, care conferă identitatea arhitecturii moderne autohtone, poate fi oprit prin mai multe instrumente; cunoașterea este unul dintre ele.

Proiectul cultural dorește să aducă un instrument convingător spre o îmbogățire a cunoştinţelor cetăţenilor din Bucureşti, instrument reprezentat de această arhitectură modernistă, pe care o regăsim pe principalele străzi ale Capitalei.

Creațiile marilor arhitecți moderni, primesc – prin acest proiect – o cheie de informare suplimentară și un argument în favoarea aprecierii, la justa valoare, acestea reprezintă simbolul perenităţii româneşti. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, proiectul aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.

 

JUSTIFICARE

În contextul actual al unui habitat „poluat” de produse arhitecturale făcute fără discernământ (ca o consecință a tehnologiilor și materialelor de construcții, nu ca deziderat) cultura arhitecturală este un liant semnificativ al gesturilor construite edificate responsabil. Înţelegerea arhitecturii moderne românești din perioada interbelică, analiza punctuală a creaţiei arhitecturale a celor mai marcante personalităţi ale arhitecturii noastre reliefează fenomenului arhitecturii moderne  internaționale și modul de reflectare a acestuia în arhitectura românească.

 

CE ESTE?

Proiectul „ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” are la bază o cercetare de actualitate, bine documentată fotografic, care se dorește un mijloc de familiarizare critică cu operele unora dintre cei mai reprezentativi arhitecți români ai stilului modern.

„ARHITECTURA INTERBELICĂ  A BUCUREȘTIULUI ȘI REGALITATEA” prezintă sursele formale şi teoretice ale arhitecturii moderne românești din ariile urbane şi expune operele arhitecţilor români interbelici.

Prezentarea unor documente relevante şi o analiză a operelor acestora fundamentează conținutul proiectului care evidenţiază şi argumentează cum raționalismul european s-a reflectat în arhitectura românească din perioada interbelică în deosebi în București. Raționalismul european, expresie a măsurii şi echilibrului, a aspirat constant la concizie, puritate, frumuseţe, eleganță.

 

 

CUI SE ADRESEAZĂ

Proiectul se adresează în primul rând arhitecților, dar și publicului larg interesat de arhitectura modernă din Bucureștiul  anilor ’30, care doresc să își lărgească orizontul cultural. Proiectul contribuie la o mai bună înțelegere a arhitecturii moderne românești în contextul modernității europene.

Proiectul se alătură cu competență numeroaselor proiecte expoziționale de istorie, teorie a arhitecturii, prin care o tânără generație de arhitecți români lărgesc considerabil aria cunoașterii trecutului nostru apropiat în contextul european și mondial.

 

ORGANIZATOR SI PARTENERI

Proiectul este realizat de Uniunea Arhitecţilor din România în parteneriat cu Academia Română – Secţia de Arte, Arhitectură şi Audiovizual şi Muzeul Municipiului Bucureşti.  

FINATATOR

Acest proiect cultural este  finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primaria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

DESPRE AUTOR

„Luca Matei Stoian este reprezentantul unei generații tinere de arhitecţi extrem de promiţătoare, aş spune, foarte europene. Este produsul Şcolii Româneşti de Arhitectură, este elevul unuia dintre importanţii profesori ai Universităţii de Arhitectură, prietenul meu prof. arh. Sorin Vasilescu.

Ceea ce a reuşit arhitectul Luca Matei Stoian, este să     realizeze o expoziţie absolut remarcabilă, cu o deschidere de orizonturi şi ea absolut remarcabilă.

În orice caz lui Luca Matei Stoian îi datorăm această  deschidere, care nu contează numai pentru istoria arhitecturii ci contează pentru întreaga istorie a culturii Româneşti.”

Academician prof. dr. Răzvan Theodorescu,

Preşedintele Secţiei de Arte, Arhitectură şi Audiovizual a Academiei Române

Luca Matei Stoian este doctor arhitect, membru al Ordinului Arhitecţilor din România,membru al Uniunii Arhitecților din România, artist vizual, designer, bursier „Vasile Pârvan” (2012-2014) la „Accademia di Romania”, Roma, Italia, unde realizează expoziţii internaţionale personale şi colective de artă şi arhitectură. Susţine prelegeri şi conferinţe la facultăţi de design şi arhitectură din Italia, Germania şi Danemarca.

În România, în 2013, câştigă premiul secţiunii Imagine de Arhitectură la Anuala de Arhitectură 2013 cu fotografia „Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato”. Bazându-se pe o cercetare amplă şi bine documentată câştigă, în 2015, sesiunea de finanţare a Ordinului Arhitecților din România cu proiectul editorial intitulat „Reflexe ale arhitecturii moderne italiene în arhitectura românească” şi, în 2016, cu proiectul editorial „Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească”.

În 2017 câştigă la sesiunea de finanțare  ARCUB cu proiectul cultural „Arhitectura Interbelică  a Bucureștiului și Regalitatea”, proiect cultural finanțat în cadrul Programului cultural București Oraș participativ de către Primăria  Municipiului București prin Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti ARCUB.

 

 

 

CATALOGUL EXPOZIŢIE

Creațiile marilor arhitecți moderni primesc – prin acest album al expozitiei „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREŞTIULUI ȘI REGALITATEA”, realizată de dr. arh. Luca Matei Stoian – o cheie de lectură suplimentară și un argument în favoarea aprecierii lor la justa valoare. Prin noutatea și complexitatea înțelegerii modernității europene, cartea aduce o perspectivă suplimentară în valorificarea arhitecturii românești din perioada interbelică.

Expoziţia, componentă a proiectului cultural „ARHITECTURA INTERBELICĂ A BUCUREŞTIULUI ȘI REGALITATEA” pune în valoare identitatea culturală și istorică, contribuind la integrarea acesteia în spațiul european.