PROGRAMUL CULTURAL BUCUREȘTI 555 – FINALIZAT 2014

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB lanseazăProgramul cultural București 555, în cadrul căruia se vor acorda finanțări nerambursabile pentru proiecte și acțiuni culturale prin selecție.

Programul cultural București 555 are ca principal obiectiv promovarea valorilor culturale prin intermediul programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, vizând o prezentare activă a diversității conținuturilor și expresiilor artistice.

Domeniile culturale de referință 

  • Arte vizuale – expozitii: artă fotografică, arta plastică, sculptură; 
  • Teatru – spectacol, festival; 
  • Muzică – concert, festival; 
  • Dans – spectacol, festival. 

Depunerea dosarelor de aplicație se realizează în perioada 05.05.2014 – 04.06.2014.

Documentele Programului Cultural București 555: 

  1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural București 555
  2. Ghidul Solicitantului
  3. Anexele:

– Anexa 1 – Cererea de finanțare

– Anexa 2 – Declarație a beneficiarului

– Anexa 3 – Contract de finanțare

– Anexa 4 – Raport narativ

– Anexa 5 – Raport financiar

– Anexa 1 la Contract – Buget de cheltuieli

– Anexa 2 la Contract – Grafic de finanțare

  1. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de selecție și comisiilor de soluționare a contestațiilor
  2. Siglele ARCUB și PMB
  3. Instructiunile de dimensionare și pozitionare Sigle 555

Programul de depunere al dosarelor este de Luni-Vineri între orele 9.30-17.00. În ultima zi de depunere (4 iunie 2014), după ora 18.00 nu se mai primesc dosare.

Pentru eventuale clarificări ne puteți contacta la adresa: finantare@arcub.ro.

 

REZULTATE CONTESTAȚII

LISTA FINALĂ A BENEFICIARILOR

Documente Programul Cultural București 555

Întrebări și răspunsuri