15.03.2016

Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București – ARCUB lansează pentru anul 2016 programul de finanțare nerambursabilă sub denumirea București – Orașul in-vizibil.

Prioritățile de finanțare în anul 2016 au în vedere ofertele culturale care:

 • pun în valoare identitatea culturală locală și modalitățile de integrare a acesteia în spațiul european;
 • utilizează arta ca mijloc de regenerare a comunităților locale și activarea urbană;
 • pun în valoare clădiri, monumente, spații publice, zone relevante pentru identitatea și istoria locală / comunitară;
 • oferă fiecărui copil/tânăr, indiferent de mediul socio-economic din care provine, posibilitatea de a participa la evenimente culturale de valoare, în interiorul sau în afara școlii;
 • încurajează participarea generalizată și echilibrată a tuturor cetățenilor la sistemul cultural, in special a locuitorilor din zonele periferice ale capitalei;
 • promovează schimbul de experiență între creatori/organizații care dezvoltă oferte culturale de calitate și noi tipuri de public.

Domeniile culturale de referința:

 • Arte vizuale (pictură, sculptură, grafică, arte decorative, fotografie, video-art, instalații, colaj, artă textilă, design, arhitectură, proiecte curatoriale)
 • Artele spectacolului (teatru, dans, muzică*)
 • Film (numai festival);
 • Educație culturală

Documentația de solicitare a finanțării  se va completa online accesând PLATFORMA DE APLICARE ONLINE pana la data de 13 aprilie 2016,  orele 17:00, cu respectarea Ghidului instrucțiunilor pentru utilizarea platformei”  pus la dispoziție de ARCUB.

ARCUB asigură suport aplicanților in domeniul tehnic la adresa: aplicatie.arcub@itc.ro și administrativ la adresa finantare@arcub.ro.

 

Documentele Programului cultural  București – Orașul in-vizibil.

 1. Anunțul public privind lansarea Programului cultural București – Orașul in-vizibil
 2. Regulamentul de finanțare
 3. ERATA la Regulament punctul 4.1
 4. Precizare privind contribuția solicitantului
 5. Anexele regulamentului:
 • Anexa 1 – Cerere de finanțare nerambursabilă pentru proiecte și acțiuni culturale (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 2 – Formularul pentru descrierea bugetului de venituri si cheltuieli (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 3 – Declarație pe proprie răspundere (se regăsește pe platforma online)
 • Anexa 4 – Contract de finanțare nerambursabilă cu următoarele anexe
  • 1.Buget de cheltuieli pentru suma aprobată
  • 2.Grafic de finanțare nerambursabilă
 • Anexa 5 – Raport de activitate narativ
 • Anexa 6 – Raport financiar
 • Anexa 7 – Declarație de imparțialitate (este adresată membrilor comisiei)
 • Anexa 8 – Declarație de parteneriat (se regăsește pe platforma online)

6.Calendarul programului

7.Siglele ARCUB si PMB

8.Instructiuni dimensionare si pozitionare sigle BUCURESTI ORASUL IN-VIZIBIL.

9. Documente – modele pentru decontarea cheltuielilor

10. Precizare prinvind termenul de decontare

21.04.2016

Rezultatele evaluării administrative – PROIECTE ADMISE

Rezultatele evaluării administrative – PROIECTE RESPINSE

18.05.2016

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul ARTE VIZUALE

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul DANS

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul EDUCAȚIE CULTURĂ

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul FILM

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul MUZICĂ

Rezultatele sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul TEATRU

27.05.2016

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul ARTE VIZUALE

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul DANS

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul EDUCAȚIE CULTURĂ

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul FILM

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul MUZICĂ

Rezultatele finale ale sesiunii de finanțare București Orașul In-vizibil pentru domeniul TEATRU

Lista experților independenți